JESTE LI SE IKADA ZAPITALI KOLIKO JE TEŠKO STUDIRATI OSOBAMA S INVALIDITETOM? (oni su podijelili svoja iskustva)

zagreb.info

Brucoše zabrinjava kako će polagati ispite ako ih nisu u mogućnosti polagati pismenim putem, zbog određenih tjelesnih nedostataka i invaliditeta.

U zagrebačkom hotelu Lopp održano je jedno od niza predavanja za brucoše s invaliditetom pod nazivom “Orijentacijski tjedan za brucoše” koji organizira Udruga Zamisli. Cilj ove akcije je upoznati buduće studente s invaliditetom s njihovim pravima, obvezama i mogućnostima. Orijentacijski tjedan za brucoše traje od subote, 18. srpnja do petka 24. srpnja.

Na početku predavanja predsjednica Udruge Svjetlana Marijon pitala je polaznike što im je bilo dobro u prethodnim predavanjima, te su budući brucoši odgovorili  da je dobro što su saznali da postoji netko tko se brine o brucošima te da je dobro da postoji mogućnost da se studentu s invaliditetom omogući polaganje ispita u odvojenoj prostoriji. Posebno ju je zanimalo brine li brucoše nešto što bi se moglo dogoditi najesen.


Većina brucoša nije zabrinuta. Jedino ih zabrinjava kako će polagati ispite ako ih nisu u mogućnosti polagati pismenim putem, zbog određenih tjelesnih nedostataka i invaliditeta. Predavanju su prisustvovali i stariji studenti, te ih je predsjednica pitala kakva su njihova iskustva u dosadašnjem studiranju. Naglasili su da trebaju uložiti veliki trud pri komuniciranju s profesorima, te ih podsjetiti na mogućnost odvojenog polaganja nekoliko dana prije održavanja ispita.

Studentima s invaliditetom može se omogućiti osobni asistent koji će im pomagati u praćenju nastave i polaganju ispita.

O pomoći asistenta jedan brucoš je izjavio: “Asistent mi je potreban da mi zabilježi bilješke na predavanjima i radi sigurnosti, jer znam da u bilo kojem trenutku mogu računati na njega, uvijek mi je na raspolaganju, te u svakom trenutku imam nečiju potporu, što mi puno znači.”

Predsjednica Svjetlana Marijon naglasila je: “Bitna je stvar da ste vi kao studenti i budući studenti svjesni svojih problema i da ih možete rješavati, te Vam je Udruga Zamisli uvijek na raspolaganju kao potpora u studiranju.”

STUDENTSKI PRAVOBRANITELJ SVEUČILIŠTA U ZAGREBU: ”Morate mi javiti svoje probleme, nisam sa svima upoznat!”

Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Zagrebu Matija Kikelj počeo je sa svojim predavanjem na način da je brucoše upoznao za institucijom pravobranitelja: “Institucija pravobranitelja uvedena je 2007. godine u Zagrebu. Pravobranitelj je osoba koja se brine da studenti imaju osigurana sva svoja prava, koja su “razasuta” na tisuće i tisuće pravilnika. Naglašavam da su za vas najvažnija akademska prava.”

Istaknuo je da mu u Ured svakodnevno pristižu razna pitanja: “To su najčešće žalba na ocjenu, pitanje javnosti ispita, mirovanje studijske obveze, stegovna odgovornost te prestanak statusa studenta. Za sva ta pitanja, a i za mnoga druga, prvenstvena je nadležnost pravobranitelja za studente na razini Fakulteta, a ako oni ne mogu riješiti određena pitanja, onda je odgovornost na meni kao pravobranitelju nadležnom na području cijelog zagrebačkog Sveučilišta”.

zagreb.info

Naglasio je da mu u Ured godišnje dođe deset do dvadeset pritužbi zbog kršenja prava studenata.

Što se tiče prava osoba sa invaliditetom, najveći problem, po njemu, je literatura. Brucoše je upoznao sa mogućnošću pisanja Zamolbe za usmeno polaganje ispita; što se u najvećem broju slučajeva odobrava uz medicinsku dokumentaciju. Upoznao je polaznike da im postoji mogućnost, u dogovoru s profesorima, snimanja predavanja, čemu se mnogi profesori protive i u tome vidi veliki problem.

“Morate mi se javiti jer ja kao pravobranitelj nisam upoznat i ne znam za dosta problema s kojima se susrećete kao studenti s invaliditetom.” naglasio je.

Upoznao je prisutne s mogućnošću da jedan dan pišu pismeni ispit sa ostalim kolegama, a drugi dan imaju mogućnost polaganja istog ispita usmenim putem ako ne stignu odgovoriti na sva pitanja prethodnog dana, te mogućnosti dobivanja istih pitanja u isto vrijeme, ali alternativnim metodama odgovaranja.

Također je upoznat s pritužbama “zdravih” studenata zbog broja pitanja koja na usmenom ispitu dobivaju osobe s invaliditetom, jer studenti koji pišu pismeni ispit dobivaju i više od deset pitanja, dok studenti s invaliditetom na usmenom mogu dobiti najmanje tri pitanja i njihov ispit je gotov. Što se tiče toga, rekao je: “Svakom studentu treba pristupiti individualno i nemojte se ustručavati obratiti meni ako dođe do bilo kakvih problema i kršenjem vaših prava.”

Na kraju je poručio da će se u svom radu boriti za svakog studenta, pa i za onog sa najtežim oblikom invaliditeta, jer je to ono najmanje što može učiniti.

 

 

 

Komentari