Zbog planiranih radova neke ulice ostaju bez struje! Od jutarnjih sati, a najkasnije do tri popodne!

Pixabay

HEP javlja kako su ovi dijelovi grada danas djelomično bez struje.

BEZ STRUJE 03. RUJAN

Harambašićeva 18-26 par, 19-23 nep, Hirćeva 1, Kralja Zvonimira 117-123 nep, 127-137 nep, Smodekova, Škrlčeva 33-37 nep, 41-do kraja nep, Štoosova 24-do kraja par, 23-do kraja nep
Očekivano trajanje:08:00 – 10:30

Granice 2-42 par, 1-39 nep
Očekivano trajanje:08:00 – 11:00


Cebić Veliki, Gorščica, Površnica 2-16 par, 1-do kraja nep, Vidovec 6-34 par, 332a, 332b, 332e, 15-47 nep, Bidrovečka cesta 68-88 par, 55-65 nep, Kovačići
Očekivano trajanje:08:00 – 12:00

Šipkovica 2-30 par, 1-27 nep, Donje Vrapče 16
Očekivano trajanje:08:00 – 13:00

Drage Gervaisa 42-50 par
Očekivano trajanje:11:30 – 13:00

Vidovec 72-104 par, 75-111 nep, Mišeki, Marščica, Čmarci
Očekivano trajanje:08:30 – 15:00

Tržna 16, Križnog puta 48-62 par, 57-65 nep, 69-79 nep, Deanovečka 24
Očekivano trajanje:09:00 – 10:30

Listopadska 1-7 nep, Rudeška cesta 142-158 par
Očekivano trajanje:11:00 – 13:30

Prudi II, Prudi IV, Prudi 1-do kraja nepar, Trnjanske ledine V, VI
Očekivano trajanje:08:00 – 14:00

Komentari