Diljem grada niz radova otežava promet po mokrim i skliskim kolnicima! Provjerite rute kako bi na vrijeme stigli na odredište!

Boris Kovacev / CROPIX

U nastavku provjerite privremenu regulaciju prometa, te zatvorene kolnike zbog radova.

Prema privremenoj regulaciji prometuje se:

Ulicom Vlahe Stulića, na dijelu k.br. od 2 do 20, zbog uređenja nogostupa, do popodnevnih sati.

Na raskrižju Ulice Svetog Mateja i Vatikanske ulice, zbog radova na sanaciji prijekopa, do sutra u 15 sati.


Petljom Držićeva/Slavonska avenija na trećem nivou, zbog oštećenja odbojne ograde, do 30. rujna, od 8 do 14 sati.

Svetoklarskom ulicom, ispred k.br. 10, zbog radova na telekomunikacijskoj infrastrukturi, do 30. rujna.

Ulicom Mirka Bedeka, kod k.br. 71 zbog radova na plinoopskrbnoj infrastrukturi, od sutra do 2. listopada, u vremenu od 8 do 17 sati.

Na Trgu žrtava fašizma, kod raskrižja sa Ulicom popa Dukljanina, zbog radova na sanaciji tramvajskog kolosijeka, od sutra u 10 do 6. listopada u 4 sata.

Gračanskom cestom, u zoni raskiržja s Ulicom Gračanskom dolje, zbog radova izgradnje rotora i sanacije kolnika, do 6. listopada do 20 sati.

Ulicom Prisavlje u raskrižjima sa ulicama Cvjetno naselje II. i Cvjetno naselje IV. zbog postavljanja elektroenergetskog kabela, do 7. listopada u 17 sati.

Na Kobiljačkoj cesti, kod kućnog broja 62, zbog radova na telekomunikacijskoj infrastrukturi, do 9. listopada, od 8 do 17 sati.

U Ulici Borčec, kod kućnog broja 75, zbog radova na telekomunikacijskoj infrastrukturi, do 9. listopada, od 8 do 17 sati.

Ulicom Josipa Fona i Trgom Francuske republike, zbog radova na telekomunikacijskoj infrastrukturi, do 14. listopada u 17 sati.

Na Slavonskoj aveniji, na sjevernom kolniku, u zoni raskrižja sa Čulinečkom cestom, od 10 sati do 28. listopada u 20 sati.

Grižanskom ulicom, ispred kućnog broja 2, zbog uspostave privremene stanice za tesiranje virusa COVID-19, do 31. prosinca.

 Za sav promet, zbog radova na kolniku, zatvorena je:

Ulica Ivana Oršanića,  do večernjih sati.

Vodovodna ulica, na dijelu od Međimurske do Magazinske zbog radova na plinoopskrbnom sustavu, do sutra.

Ulica III. Struge,  do 30. rujna do 4 sata.

Kumrovečka i Lička ulica, do 2. listopada.

Kijevska ulica, na dijelu od Kanarinske do Kapucinske ulice,  do 5. listopada.

Ulica Melinišće, kod kućnog broja 5, zbog uređenja kolnika, od sutra do 6. listopada.

Bolnička cesta, na dijelu od k.br. 81A do 81E, do 7. listopada.

Ulica Sv. Duh, u zoni raskrižja sa ulicom Dunjevac, zbog radova na vodoopskrbnoj infrastrukturi, od sutra u 9 do 13. listopada u 20 sati.

Strmečka cesta, na dijelu od Ulice Jantoleki do Ulice Celići, zbog radova na odvodnoj infrastrukturi , do 21. listopada u 20 sati.

Ostale aktualne radove na zagrebačkim prometnicama možete pronaći ovdje.

Komentari