Nova prilika za maturanate u Zagrebu! Projekt koji će pomoći pri zapošljavanju!

Uključivanje mladih na tržište rada nije lak zadatak čak ni u Zagrebu. Jedan pokušaj povećavanja prilika za zapošljavanje maturanata srednjih strukovnih škola predstavlja projekt „Imam znanje, imam struku – do novih EU prilika u punom trku!“. Projekt je financiran iz proračuna Grada Zagreba, a provela ga je udruga Europski edukacijski forum (EEF).

Ciljevi projekta

Cilj projekta bio je povećati znanja o Europskoj uniji učenika i učenica završnih razreda srednjih strukovnih škola, kao i njihovih nastavnika i nastavnica koji imaju veliku ulogu u transferu znanja. Teme održanih edukacija i radionica obuhavaćaju kohezijsku politiku Europske unije i fondove i programe EU-a s posebnim naglaskom na praktični dio upravljanja projektnim ciklusom, tj. pisanja EU projekata.

Suradnja škola

Učenici i učenice, ali i nastavnik te nastavnice dviju škola – Druge ekonomske škole Zagreb i Škole za medicinske sestre Mlinarska sudjelovali su u edukacijama i radionicama tijekom posljednja tri mjeseca, a rezultati rada predstavljeni su na završnoj konferenciji održanoj 2. svibnja 2019. u Drugoj ekonomskoj školi Zagreb. Nagrađeni su najbolji učenički projektni prijedlozi, no nitko nije otišao praznih ruku – svi sudionici dobili su utješne nagrade, ali ipak se kao najveća nagrada nameću stečena znanja i vještine te potreba za više radionica i edukacija na temu Europske unije i mogućnosti koje ona nudi, uključno s EU fondovima.

 

Komentari