Projekt ‘Kišobran otvaram, nasilje sprječavam’ služi prevenciji vršnjačkog i elektroničkog nasilja te govora mržnje

"Kišobran otvaram, nasilje sprječavam"

Projekt “Kišobran otvaram, nasilje sprječavam”, u sklopu kojeg se održavaju besplatna savjetovanja putem e-maila, telefonski ili osobno za djecu i roditelje namijenjen je edukaciji, participativnom sudjelovanju i kreativnom izričaju djece 1. do 5. razreda razreda osnovne škole, učitelja i njihovih roditelja s ciljem prevencije vršnjačkog i elektroničkog nasilja među djecom. Provodi se na  području Grada Zagreba te u općinama Kloštar Ivanić, Vojnić i Štefanje.

Cilj ovog projekta je prevenirati vršnjačko i elektroničko nasilje te govor mržnje među djecom osnovnih škola Grada Zagreba, općine Vojnić, Štefanje i Kloštar Ivanić, kroz poticanje suradnje stručnjaka, roditelja i učitelja

Specifični ciljevi projekta:

  1. Potaknuti aktivno sudjelovanje, kreativnost djece i dramsku ekspresiju obilježavanjem Međunarodnog dana tolerancije i nenasilja i Dana ružičastih majica,
  2. Educirati učitelje/nastavnike i roditelje za primjenu gestalt metoda u radu s djecom te za usvajanje alata za odgoj i prevenciju vršnjačkog i elektroničkog nasilja, potaknuti suradnju stručnjaka i roditelja te uvesti ulogu razrednih medijatora u uključene škole,
  3. Osnažiti i educirati osnovnoškolsku djecu za borbu protiv svih oblika nasilja putem participativnih i terapijskih radionica za suzbijanje govora mržnje i poticanje tolerancije, educirati djecu 4. i 5. razreda o opasnostima Interneta i elektroničkog nasilja,
  4. Djecu 1.- 3. razreda podučiti tehnikama zauzimanja za sebe, rješavanja problema bez tužakanja i nenasilnom rješavanju sukoba i zadirkivanja, uvesti metode restitucije, Imago dijaloga u komunikaciju djece,
  5. Pružiti savjetodavnu i psihoterapijsku podršku za roditelje djece i djecu s poteškoćama u socijalizacijskim vještinama, koja trpe ili su podložna su nasilju, posebno onima iz socijalno depriviranih obitelji,
  6. Educirati, informirati i uključiti djecu kroz njima srodne načine komuniciranja te osvijestiti roditelje i stručnjake putem plaćenih oglasa, izradom i promocijom digitalne slikovnice s obrascem za prijavu nasilja od strane djece, informativnim plakatima, web, FB i Instagram platformama te promocijom i prikazivanjem animiranih filmova,
  7. Ojačati umreženost Centra Krugovi sa partnerima i suradnicima: osnovnih škola, udruge Puna kuća, policije, centara za socijalnu skrb, IT stručnjaka, animatora te drugih srodnih dionika u prevenciji vršnjačkog nasilja te onoga sredstvima komunikacije na daljinu,
  8. Uključiti volontere u realizaciju projekta te na taj način osigurati uključivanje dodatnih dionika-organizacija, širenje informacije o prevenciji nasilja na dodatna područja (šire područje od projektom predviđenog).
Putem projekta “Kišobran otvaram, nasilje sprječavam”, otvoreno je besplatno savjetovalište za roditelje i djecu:
– jednoroditeljske obitelji
– narušena obiteljska kohezija
– djeca smanjenih socijalnih kompetencija
– djeca koja su pretrpjela vršnjačko nasilje ili nasilje putem interneta
– djeca s teškoćama u ponašanju
– djeca s teškoćama u učenju
Savjetovalište je otvoreno petkom od 11 do 16 sati, pod vodstvom integrativnog gestalt socioterapeuta, dipl. kriminalista Antonije Pleša


Komentari