Od danas možete pogledati retrospektivu kipara i medaljera Damira Mataušića u Modernoj galeriji

Wikipedia

Kritička retrospektiva Damira Mataušića, s više od dvije stotine radova  tog istaknutog kipara i medaljera nastalih od 1974. do danas, postavljena je od utorka u Modernoj galeriji, bez klasičnog otvorenja.

Izložba se može razgledati do 25. listopada u dvanaest dvorana prvog kata Vranyczanyjeve palače, a najvećim dijelom riječ je o djelima u vlasništvu umjetnika, radovima iz zbirke Moderne galerije i drugih hrvatskih muzejsko-galerijskih i javnih institucija te privatnih vlasnika.

Umjetnik, čiji opus obuhvaća više od 700 radova, rekao je na konferenciji za novinare da je pri postavljanju izložbe u Modernoj galeriji sagledao svoje djelo unazad četrdeset godina i shvatio da je dosad realizirao sve što je zamislio.

“Kad sam upisao Likovnu akademiju u svojim dvadesetima, želio sam postati umjetnik realnog života, stvarati djela koja se vežu uz život, isprobati različite tehnike i ostvariti se u različitim vidovima kiparstva – medaljerstvu, maloj plastici, skulpturi”, dodao je.


Retrospektiva kao vrhunac suradnje Moderne galerije i umjetnika

Ravnatelj Moderne galerije Branko Franceschi kaže da tim retrospektivnim pregledom plodonosna suradnja Damira Mataušića i Moderne galerije doživljava svoj vrhunac, no njime se i medaljarstvo stavlja u fokus interesa kulturne javnosti.

“Zahvaljujući, pak, Mataušićevom radu u nizu specifičnih disciplina koje se sve u konačnici podvode pod kiparstvo, izložba je ujedno i odlična prilika za proučavanje njihovog međusobnog odnosa”, ocijenio je.

Po njegovim riječima, medaljarstvo je izrazito osjetljiv medij likovnog izraza, a Mataušićev se opus odlikuje balansiranjem univerzalno utvrđenih povijesno zadanih normi s elementima koji ukazuju na specifično naše tradicijsko nasljeđe i baštinu, a istovremeno izvedbom u leksiku suvremenog likovnog izraza uspješno funkcionira u današnjim protokolarnim uvjetima i potrebama.

Autorica izložbe Tatijana Gareljić kaže kako je Mataušić umjetnik s više od četiri desetljeća kiparskog stvaralaštva specifičnog izričaja i definiranih artističkih poetika uspješno primijenjenih u više kiparskih disciplina, a odlikuje ga uporaba više vrsta materijala u kojima dominiraju polirane kovine izvedene tehničkom preciznošću u inventivnim kompozicijama.

Širok je raspon njegova stvaralaštva, od medalja, kovanica, svečanih lanaca i počasnica do male plastike, reljefa i javnih spomenika, a posljednje desetljeće, u kojem je “sublimirao svoje originalne medaljerske i kiparske poetike te suvereno zakoračio iz komornog svijeta medaljerstva i male plastike u javni i sakralni prostor”, obilježila su monumentalna djela.

“Mataušićeva suptilna osobnost podjednako anticipira kompleksne suvremene umjetničke izazove, a rezultat je osebujni kiparski opus s etabliranim statusom u suvremenoj hrvatskoj likovnoj umjetnosti”, ustvrdila je.

Od medalja do sakralnih objekata

Damir Mataušić (Zagreb, 1954.) diplomirao je 1979. na Kiparskom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje je redoviti profesor. Prvu medalju realizirao je 1973. i od tada se intenzivno bavi medaljom i malom plastikom kao likovnim izrazom.

Autor je više od 200 medalja kovanih u zlatu i srebru, 42 optjecajna i jubilarna apoena Republike Hrvatske i 15 € za Republiku Irsku, desetak godišnjih nagrada u kulturi, znanosti, sportu i javnom životu te sedam dekanskih lanaca.

Napravio je i spomen-obilježja papi Ivanu Pavlu II. u Omišlju i nekoliko sakralnih obilježja: oltara, oltarnog križa i križnog puta crkve sv. Augustina Kažotića u Zagrebu, moćnika sv. Mirka u crkvi na Šestinama, te interijer kapelice Marije Majke Crkve Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, kao i skulpturu – maketu Zagreb pozdravlja u Zagrebu.

Od 1974. kada je počeo izlagati priredio je 24 samostalne izložbe, a sudjelovao je na preko 100 skupnih izložbi u cijelom svijetu. O njegovu su radu objavljene tri monografije, a djela mu se nalaze u mnogim muzejskim i galerijskim zbirkama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Za svoj stvaralački doprinos i umjetnički rad 1996. odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića.

Uz izložbu u Modernoj galeriji je objavljen bogato ilustriran dvojezični katalog.

Komentari