POVLAČI SE MJEŠAVINA ZAČINA: Ako ste kupili ovaj proizvod, javite se radi povrata novca

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/Ilustracija

Ministarstvo poljoprivrede opozvalo je s tržišta kinesku mješavinu pet začina “Lobo” od 400 grama zbog prisutnosti pesticida etilen oksida.

Riječ je o broju artikla HS 16991, najbolje upotrijebiti do 20. kolovoza 2021., izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede u petak.

Izvoznik je Globo Foods Ltd. iz Tajlanda, uvoznik nizozemska tvrtka Heuschen&Schrouff OFT B.V., a na hrvatsko tržište stavlja PAN ASIA d.o.o. iz Zagreba.

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s gore navedenim podacima.


Proizvod nije u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i s izmjenom Direktive Vijeća i Uredbom o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Foto: Fb

Mnogi su primijetili da se u posljednje vrijeme s polica trgovina povlači sve više proizvoda koji sadrže otrovan sastojak, pesticid etilen oksid. Najčešće je do sada bila riječ o proizvodima poput sjemenki sezama ili gotovim proizvodima koje sadrže sezam, poput krekera, grickalica, smjesa za kruh te namaza. Povlačio se i đumbir.

Što se događa, kako se to planira riješiti, ali i što je uopće etilen oksid te zašto je štetan, upitali smo nedavno stručnjake iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH), a evo što su nam oni odgovorili.

Kolika količina etilen oksida u organizmu je štetna?

Etilen oksid, kao aktivna tvar sredstva za zaštitu bilja, nije odobren za primjenu u Europskoj uniji niti u Republici Hrvatskoj. Odobrenje za sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju etilen oksid ukinuto je Uredbom Komisije (EU) 2015/868. Toksikološke referentne vrijednosti prihvatljivoga dnevnog unosa (ADI) i akutne referentne doze (ARfD) nisu definirane na europskoj razini. Prilikom procjene rizika za potrošače, unos ostataka putem hrane uspoređuje se s toksikološkim referentnim vrijednostima. Određena vrsta hrane smatra se sigurnom za potrošača ako procijenjeni unos štetne tvari ne prelazi ADI, odnosno ARfD vrijednost. U ovom slučaju, kada etilen oksid nije odobren na EU razini, a referentne vrijednosti nisu definirane, nije moguće provesti procjenu rizika za potrošače.
Odnosno, ne može se sa sigurnošću tvrditi koja količina etilen oksida u organizmu štetna, bez toksikoloških referentnih vrijednosti koje se definiraju na temelju istraživačkih/znanstvenih studija.

Koje su opasnosti etilen oksida, što je to zapravo?

Prema podacima navedenim na ECHA web stranicama (European Chemicals Agency) etilen oksid je dopušten za primjenu kao biocid. U obliku plina koristi se za industrijsku sterilizaciju medicinskih uređaja, koji se drugačije ne mogu sterilizirati. U Europskoj uniji nije dozvoljen za primjenu na hrani ni za dezinfekciju skladišta prehrambenih proizvoda.
Etilen oksid je visoko reaktivni plin koji je opasan za zdravlje ljudi. Razvrstan je kao mutagen 1B kategorije, kancerogena tvar 1B kategorije i reproduktivno toksična tvar
1B kategorije. Toksičan je ako se proguta i otrovan ako se udiše, izaziva iritaciju dišnog sustava, može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Etilen oksid nagriza kožu i uzrokuje teško oštećenje oka. Uz to, etilen oksid uzrokuje štetne učinke na plodnost. Etilen oksid također uzrokuje oštećenje živčanog sustava nakon produljenog ili ponavljanog izlaganja.
Većina navedenog odnosi se na izloženost tijekom/nakon primjene plina etilen oksida. Ono što je u ovom slučaju, unosa putem hrane, bitno je njegov dugoročni (kronični) utjecaj.

Tko je nadležan za kontrolu ovog problema?

HAPIH -ov Centar za zaštitu bilja sudjeluje u provedbi procjene rizika za potrošače, u sklopu RASFF sustava ili nacionalnog praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na hrani. O postupanja s proizvodima za koje je utvrđena nesukladnost odlučuje nadležna institucija. Trenutačno je to Ministarstvo poljoprivrede, a prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o hrani (u izradi) za RASFF sustav biti će nadležan Državni inspektorat (DIRH).

Kod proizvoda koji sadrže povećanu količinu etilen oksida, je li riječ o drugačijem sastavu pesticida, ili se radi o istom sastavu, ali povećanoj količini na istoj površini?

Etilen oksid, kao pesticid, nije dopušten za primjenu u EU, uključujući i Hrvatsku. Niti jedan
prehrambeni proizvod ne smije u/na sebi sadržavati ostatake pesticida etilen oksida. Maksimalno dopuštena koncentracija od 0,05* mg/kg na sezamu predstavlja zakonsku i sigurnosnu granicu ostataka. Vrijednost od 0,05 mg/kg dobivena je kao najniža granica određivanja koja ovisi o analitičkoj metodi kojom se analizira uzorak, vrsti uzorka i aktivnoj tvari. Tako npr. maksimalna dopuštena koncentracija za etilen oksid na jabukama iznosi 0,02* mg/kg. To ne znači da je manja koncentracija etilen oksida zabranjena na jabukama, već da se ostaci etilen oksida mogu detektirati od koncentracije od 0,02 mg/kg.

Koje se mjere planiraju poduzeti kako bi se izbjegli ovakvi slučajevi?

Kao zaključak sastanka održanog na EU razini Europska komisija donijela je odluku da svi uzorci sezama i ostalih proizvoda koji sadrže sezam, u kojima su nađeni ostaci etilen oksida iznad zakonske granice od 0,05 mg/kg ne smiju biti distribuirani na tržište. Također, Europska komisija donijela je Provedbenu Uredbu kojom se povećava
učestalost provjera i nadzor uvoza sezamovog sjemena podrijetlom iz Indije.

Komentari