Većina ljudi u svojim podrumima drže bicikle, ali neki od nas, pa i onih koji izgledaju kao ‘obični susjedi’, skrivaju veliku tajnu…

foto:MUP

Europska je komisija, na preporuku Europskog parlamenta, današnji dan, 18. listopad, proglasila Europskim danom suzbijanja trgovanja ljudima.

Obilježavanje je krenulo od 2007. godine kako bi se senzibilizirala javnost i kako bi se ukazalo na važnost zaštite i pomoći žrtvama trgovanja ljudima što je u skladu s člankom 18 Direktive 2011/36/EU koju je Republika Hrvatska ratificirala; dok je potreba senzibiliziranja, progovaranja i poduzimanja različitih preventivnih mjera naglašena kao prioritet u usvojenoj EU strategiji za iskorjenjivanje trgovanja ljudima.

foto:MUP

Tako je Policijska uprava istarska povodom obilježavanja Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima, u sklopu akcije „Zajedno“, u gradovima svoje županije i u suradnji s partnerima, osmislila i provela preventivne aktivnosti osvještavanja građana o problemu trgovanja ljudima.

foto:MUP

Cilj preventivne akcije ”Zajedno” je da se zajednički, s nadležnim institucijama i organizacijama, privatnim sektorom, lokalnom zajednicom, udrugama civilnog društva i građanima, podigne svijest o prevenciji ove vrste kaznenih djela.


foto:MUP

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske aktivan je sudionik u provedbi važećeg Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima Vlade Republike Hrvatske, kako u području identifikacije žrtava trgovanja ljudima, tako i u području senzibilizacije ranjivih skupina društva o opasnostima trgovanja ljudima kao obliku organiziranog kriminaliteta.

foto:MUP

Tijekom ove godine identificiralo je 12 žrtava trgovanja ljudima kojima su pružene pomoć i zaštita, a dio provedbe važećeg Nacionalnog plana je preventivna akcija „Zajedno“ kojom se kroz različite oblike preventivnih aktivnosti građani informiraju o ovom problemu te se daju upute važnosti njihovog samozaštitnog ponašanja, a MUP ju realizira zajedno s relevantnim dionicima društva.

Komentari