Udruga Glas poduzetnika izradila projekt UGP kuće za Baniju. Izgradnja počinje čim vrijeme dopusti

Odbor za arhitekturu i građevinarstvo Udruge Glas poduzetnika (UGP) izradio je projekt UGP kuće.

S gradnjom kuće za jednu obitelj bez doma, kako su naglasili, krenut će čim vremenske prilike to dopuste.

U UGP-u očekuju kako će ta kuća za nekoliko mjeseci biti useljiva.

Udruga Glas poduzetnika ističe da se obnova u Sisačko-moslavačkoj županiji treba odviti u dvije faze.


“Kao što smo već govorili, prva faza je stambeno zbrinjavanje ljudi, a druga faza je oživljavanje ekonomije i osiguravanje prostora za rad. Okupili smo partnere i donatore te osmislili kvalitetna rješenja koja mogu pomoći da se obnova dogodi u što kraćem roku. Naime, glavni cilj nam je osigurati da se ne dogodi odlazak stanovništva te da na kvalitetan način revitaliziramo regiju”, navode u priopćenju.

Zbog toga, Odbor za arhitekturu i graditeljstvo UGP-a ponudio je prvo rješenje – UGP kuću, tipsku kuću, otpornu na potres koja može biti brzo useljiva.

“Od pokretanja akcije ‘Poduzetnici za Sisačko-moslavačku županiju’ razmišljali smo kako i kome donirati sredstva, a vodili smo se s dvije ideje. Kao prvo, željeli smo pomoći odmah, pa smo zbog toga donijeli odluku o kupnji 20 stambenih kontejnera. Na taj način, željeli smo osigurati da ljudi imaju krov nad glavom, dok čekaju obnovu svojih kuća. Nakon toga, donijeli smo odluku o projektiranju i izgradnji UGP kuće. Samo tjedan dana nakon odluke o izradi, UGP kuća je isprojektirana, razrađena i prezentira se javnosti. Projektanti, okupljeni unutar Odbora za arhitekturu i graditeljstvo UGP-a, izradili su svu potrebnu dokumentaciju, projekt i troškovnike, a mnogi naši članovi donirali su materijal potreban za gradnju”, ističu u UGP-u.

“Osnovne smjernice pri projektiranju UGP kuće je da arhitektura nije invazivna, da prirodno sjedne u ruralni, suburbani, pa čak i u urbani ambijent Banije i Moslavine. Kuća je projektirana, da može biti samostojeća i uz manje preinake prislonjena na među. Također, da ima mogućnost gradnje prizemnog dijela, a kasnijeg proširenja na prostor potkrovlja. Osim toga, kuća je projektirana tako da je jednostavno prilagodljiva gotovo svim konstruktivnim sistemima, tako da pozivam donatore materijala i konstruktivnih sustava na sudjelovanje u ovoj humanitarnoj akciji”, rekao je Mislav Bašić, koordinator Odbora za arhitekturu i graditeljstvo Udruge Glas poduzetnika.

Komentari