‘PITANJE JE VREMENA’: Znanstvenik Kristijan Vlahoviček o stizanju novih sojeva korone u Hrvatsku

Foto: Pexels

Znanstvenik Kristijan Vlahoviček smatra da je pitanje vremena kada će novi soj koronavirusa stići u Hrvatsku. Međutim, novim sojevima se ne smije dopustiti neometano širenje u populaciji.

Vlahoviček se nada da će biti stvoren nacionalni program za praćenje varijanti koronavirusa koje ulaze u Hrvatsku. Smatra da je potrebno uvesti sustav koji će kontinuirano pratiti viruse i redovito uzimati uzorke, što nije jednostavan postupak.

“Mi smo jedini koji smo uspjeli sekvencirati kompletni virusni genom, na uzorku od 60-ak pacijenata. Sekvenciranje virusa nije sasvim trivijalan pothvat i za to treba grupa ljudi koja je međusobno uhodana i posjeduje različita znanja”, rekao je Vlahoviček za N1.

Osim južnoafričke varijante, prisutna je i brazilska varijanta virusa koja sadrži mutacije koje nose nešto teže simptome. Postupak utvrđivanja o kojoj je varijanti virusa riječ može potrajati i do 10 dana od uzimanja uzorka do konačnog rezultata.


“Ne radi se o širenju panike, ali na temelju istraživanja radi se o tome da ove varijante virusa smatramo nečime o čemu treba povesti računa i ne treba im omogućiti da se nesmetano šire u populaciji”, izjavio je Vlahoviček.

Trenutno dostupna cjepiva proizvode dovoljnu razinu imunološkog odgovora na nove sojeve virusa. Vlahoviček je istaknuo da su za bolje praćenje uzoraka ljudstvo i nedostatak strojeva trenutno ograničavajući faktori.

“Ograničavajući faktor u ovom trenutku, da bismo mogli na dnevnoj ili polutjednoj fazi da bismo mogli pratiti epidemiologiju genetičkog sastava virusa su ljudi, strojevi i način pohranjivanja. Sad imamo na raspolaganju jedan stroj koji nam može svaka tri dana omogućiti uzorke. Kad bismo imali više strojeva, mogli bismo uzimati i više uzoraka”, izjavio je Vlahoviček.

Komentari