Nova TV ipak ne smije emitirati prilog Provjerenog o psihijatru koji je zlostavljao svoje pacijentice

Provjerno/Dnevnik.hr

Nakon što je slučaj varaždinskog psihijatra koji je zlostavljao svoje pacijentice izazvao veliko zanimanje javnosti i medija, emisija porvjereno dobila je od Općinskog suda u Varaždinu zabranu emitiranja. Prilog je svejedno emitiran u emisiji, no na portalu Nove TV deaktivirani su svi članci iz Provjerenog o ovoj temi, a prilog je u snimci posljednjeg izdanja emisije izrezan.

Zabrana emitiranja proizlazi iz rješenja o privremenoj mjeri, donesenog istog dana kada je prilog emitiran, kojim je Općinski sud naložio Novoj TV da se trajno suzdrži od emitiranja reportaže, uz napomenu da je mjera na snazi do pravomoćnog okončanja parničnog postupka koji psihijatar tek treba pokrenuti radi opravdanja te mjere, pišu Varaždinske vijesti.

U obrazloženju sudske odluke navodi se da je psihijatar, nakon što mu je 31. kolovoza novinarka Nove TV pristupila u dvorištu Opće bolnice Varaždin, 2. rujna urednicima Nove TV emailom poslao svoje očitovanje u kojem je naveo da se protiv njega ne vodi ni jedan kazneni postupak, kao i da se protiv njega nije provodio niti se vodi bilo kakav disciplinski postupak radi povrede radne obveze, odnosno kodeksa medicinske etike.

Sud je utvrdio da je u tom dopisu, uz svoje očitovanje na pitanja novinarke, psihijatar priložio i potvrde Općinskog državnog odvjetništva i Općinskog suda u Varaždinu, ustanove u kojoj je ranije radio te Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju Hrvatske liječničke komore. Istog je dana primio email urednice emisije s pitanjima o točnosti informacija o kontaktu s pacijenticama i optužbi iznesenima u reportaži.


Spomenuti portal navodi i da se u rješenju o određivanju privremene mjere također navodi i to da je uvidom u obavijest Općinskog državnog odvjetništva u Varaždinu iz siječnja 2020., utvrđeno da kazneni odjel državnog odvjetništva nema u radu predmet koji bi se odnosio na ovog psihijatra, dok je uvidom u uvjerenje Općinskog suda u Varaždinu sud utvrdio da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti. Uvidom u rješenje Općinskog državnog odvjetništva u Varaždinu iz kolovoza 2016., sud je također utvrdio da je odbačena kaznena prijava protiv psihijatra zbog kaznenog djela spolnog odnošaja bez pristanka i neovlaštenog slikovnog snimanja, koju je podnijela svjedokinja u reportaži Nove TV, ujedno i bivša izvanbračna supruga spomenutog psihijatra.

Potvrdom bivšeg poslodavca utvrđeno je da mu je radni odnos prestao zbog isteka Ugovora na određeno vrijeme te da za vrijeme radnog odnosa nije bio disciplinski kažnjavan, dok je povjerenstvo Hrvatske liječničke komore, povodom predstavke iz 2016. godine vezano uz navodne neprimjerene postupke, dalo mišljenje “da predstavka nije utemeljena, da sadrži nepotkrijepljene tvrdnje te da Povjerenstvo smatra da psihijatar, na temelju dostupne dokumentacije, nije povrijedio odredbe Kodeksa medicinske etike i deontologije”.

Sud je u obzir uzeo i prošlogodišnji podnesak troje varaždinskih psihijatara, odnosno psihologa, poslan Okružnom sudu u Ljubljani, u kojem su iznijeli svoje mišljenje o privatnom životu psihijatra o kojem je ovdje riječ, te o njegovim privatnim obiteljskim odnosima. Podnesak su samoinicijativno napisali u sudskom postupku između psihijatra i njegove bivše nevjenčane supruge, koja trenutno živi u Ljubljani, oko skrbništva nad malodobnim djetetom. Utvrđeno je također da je jedna od te tri osobe pisanjem i distribucijom tog podneska počinila povredu obveze iz radnog odnosa iznošenjem podataka iz privatnog života psihijatra pred pojedinim radnicima bolničkog odjela te da je, uz upozorenje, razriješena sa svog tadašnjeg položaja. Prema obrazloženju suda o privremenoj mjeri zabrane, riječ je o prijateljici majke psihijatrove bivše vanbračne supruge. Također je utvrđeno da je, zbog podneska sudu u Ljubljani, časni sud Hrvatske liječničke komore tu istu osobu proglasio odgovornom za povredu odredbi Kodeksa medicinske etike i deontologije HLK te da je svojim ponašanjem prema drugom liječniku povrijedila ugled liječničke profesije i odnos prema kolegama.

Kod donošenja odluke o privremenoj mjeri zabrane emitiranja, Općinski sud navodi da je, temeljem dokumentacije i uzimajući u obzir težinu navoda iz emisije koja se emitira na nacionalnoj razini, ocijenio kako bi ti navodi prouzročili nenadoknadivu štetu ugledu psihijatra, koju se nikakvim kasnijim ispravkom ili naknadom neimovinske štete ne bi mogla naknaditi.

Sud je također naveo da je prilikom razmatranja i ocjene vjerojatnosti nastanka nenadoknadive štete koju valja spriječiti određivanjem privremene mjere, razmatrao i uvažio slobodu medija koja obuhvaća i objavljivanje i širenje informacija radi informiranja javnosti, no ocijenio je da šteta koja prijeti psihijatru emitiranjem emisije predstavlja nenadoknadivu neimovinsku štetu, s obzirom da će “emitiranje predmetne emisije, neovisno o ishodu postupaka koji će eventualno protiv psihijatra biti pokrenuti, teško i nepopravljivo narušiti njegov ugled”.

Osobe bliske psihijatru tvrde da P.M. sustavno prijeći viđanja s malodobnim djetetom iznošenjem optužbi na njegov račun te postavljaju pitanje postoje li neki osobni razlozi zbog kojih P.M., kao bivša nevjenčana supruga psihijatra, tek sada istupa u javnost, pišu Varaždinske vijesti.

Komentari