Zašto se sijeku šume na Medvednici?

Foto: VIDRA - Veterani i društvena akcija

Sjednica Odbora o gospodarenju šumama na području Medvednice i park-šuma Grada Zagreba konstatirala je kako na području Medvednice nema prekomjernog sječa šuma već kako se radi o namjeri da se povećaju prirasti u odnosu na uklonjena stabla. Zrele se šume moraju ukloniti kako bi izrasle zdrave i mlade šumske sastojine.

Važno je napomenuti kako na Medvednici koji uvijek traju sanacije štete koje je napravila oluja u 2013. godini. Tada je u samo jednom danu srušeno više od 40.000 kubika drveća, javlja Index.hr.

Komentari