Zagrebačka županija raspisala javni poziv za sufinanciranje nabave bolničke opreme

Pixabay

Raspisan je javni poziv za sufinanciranje nabave medicinske i laboratorijske opreme bolničkih ustanova i poliklinika na području grada Zagreba u tekućoj 2019. godini. Natječaj traje do isteka sredstava odnosno najkasnije do 31. listopada 2019., a za tu svrhu je namijenjeno 300 000 kuna. Ovo nije prvi put da dolazi do sufinanciranja pa je tako prošle godine sufinancirana nabava digitalne kamere za snimanje oka u Klinici za dječje bolesti Zagreb,  EKG snimača u Poliklinici za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju, kao i Broncho-Fiberscope u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, transportnog ventilatora za ventilaciju pacijenata te kolica za reanimaciju u Kliničkoj bolnici Dubrava itd.

Oni koji imaju pravo prijave su bolničke ustanove i poliklinike sa sjedištem na području grada Zagreba, a koje pružaju specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i usluge bolničkog liječenja za stanovnike s područja Zagrebačke županije koje moraju imati i osigurana vlastita sredstva za nabavu laboratorijske ili medicinske opreme za čije sufinanciranje se prijavljuju. Iznos kojeg može dobiti pojedina bolnička ustanova ili poliklinika je limitiran na maksimalno 50 000 odnosno do 50% ukupne investicije. Bolnička i laboratorijska oprema čija je svrha unaprijeđenje i poboljšanje dijagnosti ima prednost prilikom odabira.

Zagrebačka županija moli sve zainteresirane ustanove da se odazovu javnom pozivu. Potpuni tekst javnog poziva, detaljen upute za prijavu, kao i potrebni obrasci nalaze se na web-stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr pod rubrikom nayiva Natječaji i javni pozivi. Za sve dodatne informacije mogu biti kontaktirani putem telefona na 01/6009-405 i 01/6009-477 ili faxa: 01/6009-432.

Ispunjene prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u pisanom obliku, jednom primjerku te zatvorenoj omotnici na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb, uz naznaku „Prijava za sufinanciranje nabave medicinske i laboratorijske opreme – NE OTVARAJ“ ili osobno u pisarnici na istoj adresi na šestom katu.


Komentari