VELIKI VODIČ ZA ŠKOLSKU GODINU: Provjerite kako su organizirani praznici, te kako se postupa s djecom u slučaju korone

foto:pexels

Tri su modela po kojima će se u nadolazećoj školskoj godini, koja službeno počinje u ponedjeljak 07.rujna, organizirati nastava u osnovnim i srednjim školama, na fakultetima i visokim učilištima – definirano je jučerašnjom konačnom odlukom Vlade.

Izbor modela ovisi isključivo o epidemiološkoj slici područja u kojem se nalazi obrazovna ustanova.

1. MODEL A – SVI NASTAVU PRATE U ŠKOLI UZ PROPISANI RAZMAK ILI S MASKAMA NA LICU

Obveza škole je u svakoj učionici osigurati propisani razmak među učenicima, a ukoliko se ne može osigurati razmak, učenici moraju sjediti s maskama.


Maske se ni u jednom mjestu u Hrvatskoj ne odnose na učenike od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola. Maske nose i nastavnici.

Učenici svoje stvari ne smiju dijeliti s drugima, te moraju redovito održavati higijenu.

Za sve učenike u školi odmori će biti organizirani na način da nema zvona, već nastavnici i učitelji organiziraju odmor tako da se ‘ne preklapaju’ s odmorom drugih učenika, a kako bi se kontakt među razredima sveo na minimum.

2. MODEL B – MJEŠOVITA NASTAVA

Škola koja nema dovoljno prostora da osigura razmak među učenicima u učionici i škola koja u učionici ima učenike s teškim dijagnozama, može birati model u kojem velike razrede može podijeliti u dvije skupine.

Po ovom modelu škola bira kako će skupine istog razreda pohađati školu – to može biti tako da jedna skupina u školu ide tjedan dana, druga isto toliko boravi doma prolazeći gradivo i zadatke koje im profesori zadaju ili pak može koristiti model po kojem prva skupina istog razreda ide u školu dva dana, druga skupina tri, a sljedeći tjedan obrnuto.

. Dođe li do pogoršanja epidemiološke slike u nekoj županiji, gradu ili sredini, u mješovitom se modelu može primijeniti i odluka da u nekoj školi učenici razredne nastave, dakle učenici od prvog do četvrtog razreda osnovne škole idu u školu, a učenici viših razreda, od petog do osmog, nastavu prate online.

3. NASTAVA NA DALJINU ZA VULNERABILNE UČENIKE ILI AKO SU POZITIVNI NA KORONAVIRUS I U SAMOIZOLACIJI

Za učenike koji spadaju u izrazito vulnerabilnu skupinu, kao i za učenike koji su odsutni iz škole jer su pozitivni na koronavirus i koji su u samoizolaciji, tijekom primjene modela A i B predviđena je nastava na daljinu.

Budući da će tada na digitalnim platformama biti manje djece nego što je bilo lani, njima treba nastavu osigurati u realnom vremenu i po školskom rasporedu.

4. MODEL C – UČENJE NA DALJINU ZA SVE

Odluku o ovom modelu donosi Vlada, a na temelju izrazito loše epidemiološke slike u cijeloj Hrvatskoj.

5. ISPRIČNICE

Koriste se kao i dosad, ali ne omogućuju da se njima spriječi dolazak djece na nastavu ako se primjenjuje model A ili model B u određenoj školi. To se naročito odnosi na učenike osnovnih škola budući da je ona obvezna. Ako je dijete dugoročno bolesno (više od mjesec dana) liječnik školske medicine mora biti upućen u zdravstveno stanje djeteta.

Ispričnice se odnose i na profesore – ne mogu ispričnicom od škole tražiti da isključivo rade online, jer ako ne mogu boraviti s učenicima u učionici, odnosno ako ne mogu raditi zbog zdravstvenog stanja po modelu koji je škola odabrala, tada jedino mogu prijaviti bolovanje.

Isto se ne odnosi odluči li Vlada da se u cijeloj Hrvatskoj primjenjuje online nastava ili odluči li se škola za mješoviti model rada.

6. OBVEZE ŠKOLSKIH USTANOVA

Sve su škole obvezne učenicima osigurati osnovne higijenske i dezinfekcijske potrepštine, redovito čistiti i dezinficirati prostore, ni jedna škola ne smije u prostore u kojima borave djeca puštati druge – npr. ugostiti kazališne, glumačke mađioničarske i druge predstave.

Sve škole moraju voditi računa kako organizirati prehranu u školu, odnosno definirati kako i koliko učenika smije biti u blagovaonici, i to tako da ni jedno dijete koje koristi kuhinju ne ostane bez obroka, kao i što moraju voditi računa o tome kada, kako i koji roditelj ulazi u školu.

7. PRVAŠIĆI NA PRVI DAN ŠKOLE DOLAZE U PRATNJI SAMO JEDNOG RODITELJA

Djeca koja ove godine kreću u prvi razred mogu u školu doći u pratnji samo jednog roditelja, koji obvezno mora imati masku, i to po rasporedu koji je dužna objaviti svaka škola. Roditelj koji prati prvašića ne smije se u školi zadržati dulje od 15 minuta, ako je škola odlučila da se u prostorije smije ući.

8. RODITELJI DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Oni mogu, ako to potrebe djece zahtijevaju, dopratiti u školu svoje dijete i pomoći mu u onim aktivnostima u kojima su mu pomagali i dosad. Pri ulasku u školu obvezno moraju nositi maske i voditi računa da su od sve ostale djece udaljeni najmanje dva metra dok ne pripreme dijete, koje je nastavnik dužan preuzeti od roditelja.

9. OBVEZE NASTAVNIKA

I nastavnici moraju voditi računa da u međusobnom razgovoru kao i u razgovoru s roditeljima moraju imati masku i držati udaljenost od dva metra. Također se ne smiju okupljati u velikom broju u zbornici niti dijeliti radni materijal ako ga prije toga nisu dezinficirali.

10. VAŽNE NAPOMENE UČENICIMA I RODITELJIMA

Većina škola roditeljima je već poslala upute o mjerama kojih se trebaju pridržavati roditelji i učenici.

Roditelji/skrbnici imaju obavezu izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u školu, te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u školu već se javljaju telefonom učiteljici i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta.

Preporuča se da roditelji osiguraju djetetu 1 paketić papirnatih maramica za nos i stave ga u školsku torbu.

Djeca će pri dolasku u školu prolaziti kroz dezinfekcijsku barijeru ( spužva sa dezinfekcijskim sredstvom na koju staju nogama ) dolaze u učionicu, presvlače se i dezinficiraju ruke .

Učenici koji iz medicinskih razloga ne smiju nanositi dezinficijens, peru ruke sapunom.

Tijekom boravka u školi učenik isključivo boravi u svojoj odgojno-obrazovnoj skupini (razredu) i ne miješa se s djecom iz drugih odgojno-obrazovnih skupina.

Učenik prostoriju u kojoj boravi njegova odgojno-obrazovna skupina smije napustiti samo u slučaju odlaska na toalet, pranje ruku ili izlaska u dvorište škole radi aktivnosti na otvorenom i to isključivo na način da se ne miješa s djecom iz drugih razreda.

Prilikom prolaska kroz zajedničke prostorije (hodnik/hol/toaleti/dvorana) učenici su dužni prolazak skratiti na minimum, nepotrebno ne dodirivati površine ili predmete i kretati se po unaprijed označenoj ruti kretanja.

Djeca trebaju redovito i pravilno prati ruke prije ulaska u svoju učionicu, prije konzumiranja hrane, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa i uvijek kada ruke izgledaju prljavo. Nakon pranja ruku vodom i sapunom ruke treba osušiti papirnatim ručnikom za jednokratnu upotrebu koji se nakon korištena baca u koš za otpatke s poklopcem.

Djecu treba poticati da kada kašlju i kišu prekriju usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije trebaju odbaciti u koš za otpad s poklopcem te oprati ruke. Pri kašljanju i kihanju trebaju okrenuti lice od drugih osoba te izbjegavati dodirivanje lica, usta i očiju rukama.

Preporuča se i potiče djecu da ne dodiruju usta, nos, oči i lice kao i da ne stavljaju ruke i predmete u usta.

Djeca ne bi trebala dijeliti čaše, šalice, drugo posuđe i pribor za jelo s drugom djecom.

Svako dijete samo postupa sa svojom odjećom i obućom, školskim priborom, torbama i knjigama te ih ne dijeli s ostalom djecom i ne dodiruje i ne uzima stvari druge djece.

Djeca ne nose zaštitne maske osim u slučaju odlaska školskoj stručnoj službi ( pedagog, psiholog, logoped) pa bi trebali imati u torbi maskicu, osim ako škola nema mogućnost održavanja propisanog razmaka, tada maske moraju nositi stalno.

Masku prema drugim modelima mogu nositi učenici koji to žele i oni učenici koji su u skupini izrazito vulnerabilnih osoba i kojima je nošenje maske preporučio liječnik.

Nastava tjelesnog odvija se kad god je to moguće na otvorenom i to na način da ne dolazi do spajanja ili kontakta razrednih odjeljenja niti u svlačionici, niti u dvorani niti u vanjskom prostoru.

Kod održavanja nastave u zatvorenom prostoru primjenjuju se Preporuke za treninge i športsko-rekreativne aktivnosti u zatvorenim športskim objektima.

Za vrijeme trajanja proglašene epidemije COVID-19 ne organiziraju se ekskurzije učenika,
izvanučionična nastava – osim u dvorištu škole

POSTUPANJE U SLUČAJU SUMNJE U ZARAZU KOD DJETETA

Kod pojave znakova bolesti koji upućuju na moguću zarazu COVID-19 (povišena tjelesna temperatura – pod pazuhom 37,2, simptomi respiratornih bolesti – kašalj, poteškoće u disanju, grlobolja, poremećaj osjeta njuha i okusa i gastrointestinalne smetnje – proljev, povraćanje i bol u trbuhu) dijete/učenik ostaje kod kuće i javlja se najprije telefonom izabranom liječniku obiteljske medicine koji odlučuje o testiranju.

O tome roditelj telefonom mora obavijestiti školu.

Ako djeca razviju simptome COVID-19 tijekom boravka u ustanovi, učitelj odmah obavještava roditelje, koji u najkraćem mogućem roku trebaju doći po dijete. Do dolaska roditelja dijete se izolira u prikladnoj prostoriji. Odmah po utvrđivanju simptoma djetetu je potrebno osigurati masku za lice, a učitelju koji prati dijete do prostorije za izolaciju i boravi s njime treba osigurati vizir, masku i jednokratnu pregaču. Po odlasku djeteta dezinficira se prostorija u kojoj je dijete bilo izolirano.

Poseban prostor za izolaciju, djelatnike koji su zaduženi za brigu o bolesnom djetetu do dolaska roditelja i poseban protokol propisuje se mjerama za djelatnike škole.

Ravnatelj nadležnom epidemiologu/školskom liječniku javlja svako grupiranje osoba sa sumnjom na COVID-19 i svaku pojedinačnu infekciju koju roditelj ili djelatnik moraju najhitnije prijaviti ravnatelju.

Kod pojedinačnog slučaja pojave simptoma koji mogu upućivati na zarazu COVID- 19, razredni odjel u pravilu nastavlja dalje s radom, dok se kod prijavljenog grupiranja osoba sa znakovima bolesti postupa sukladno mišljenju liječnika.

Kad se kod djeteta/učenika utvrdi zaraza COVID-19, postupa se sukladno odluci nadležnog epidemiologa. Za sve osobe kod koji se utvrdi da su bile u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom u vrijeme kad je osoba mogla biti zarazna izriče se mjera samoizolacije.

Učitelji i nastavnici prilikom dolaska pred djecu, pratnje na odlasku i kretanju po školi mora nositi masku/vizir.

KALENDAR ŠKOLSKE GODINE

Školska godina 2020./2021. počet će u ponedjeljak, 7. rujna i trajati do 18. lipnja 2021., a uz zimski i proljetni odmor, učenici će imati i jesenski odmor u studenome, dok će zimski koristiti u dva dijela.
Prvo polugodište trajat će od 7. rujna do 23. prosinca, a drugo od 11. siječnja do 18. lipnja.
Tijekom prvoga polugodišta učenici će 2. i 3. studenoga imati jesenski odmor, a na nastavu se vraćaju 4. studenoga.
Zimski odmor koristit će se u dva dijela. Prvi dio počinje 24. prosinca i završava 8. siječnja, dok drugi dio zimskoga odmora traje od 23. do 26. veljače.
P

roljetni odmor učenici će imati od 2. do 9. travnja, s tim da se na nastavu vraćaju 12. travnja.

Ljetni odmor počinje 21. lipnja

Komentari