TO JE PRIRODNA NEPOGODA! Nitko ne može vjerovati da se ovo dogodilo Zagrebu, prijete nam ogromne štete

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Jelena Pavičić Vukičević je 6. svibnja 2021. donijela Zaključak o proglašenju prirodne nepogode uzrokovane mrazom na području Grada Zagreba. Grad Zagreb je objavio Javni poziv kojim obavještava oštećenike (fizičke i pravne osobe) na čijoj je imovini (poljoprivrednim kulturama) od 6. do 8. travnja 2021. nastala šteta uzrokovana prirodnom nepogodom – mrazom na području Grada Zagreba da prijave štetu Gradskom povjerenstvu Grada Zagreba za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u pisanom obliku, na propisanom PN obrascu koji se mogu preuzeti na web stranicama Grada Zagreba i u pisarnicama Gradske uprave (Trg S. Radića 1; Av. Dubrovnik 12; Trg D. Domjanića-Sesvete).

Javni poziv je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Grada Zagreba – https://www.zagreb.hr/javni-poziv-za-prijavu-stete-na-imovini-poljoprivr/171222

Detaljnije upute vezane uz proceduru prijave štete mogu se dobiti na brojevima telefona 01/610-1695; 01/658-5647 i 01/658-5682 te putem elektroničke pošte: [email protected] Zakonski rok za dostavu prijave šteta je 8 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode odnosno do 14. svibnja 2021.

Podsjetimo, početkom mjeseca travnja jutarnje temperature su se tri dana uzastopno spustile čak do -7 ̊C. te je, prema prvim dojavama poljoprivrednih proizvođača, mraz uzrokovao značajne štete na poljoprivrednim kulturama. Stradale su gotovo sve voćne vrste, pa i one u plastenicima dok su jagode na otvorenom stradale gotovo 100 %, a šteta na vinovoj lozi procijenjena je na oko 30 %.


Na voćarskim kulturama ranih sorti štete od mraza dosežu i do 95%. Prema podatcima iz 2020. ukupno je evidentirano 6363 poljoprivrednih gospodarstava. Obzirom na navedene štete, nužno je bilo donijeti odluku o proglašenju prirodne nepogode kako bi se osim same naknade štete omogućilo i korištenje mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala”.

Postupak Gradskog povjerenstva Grada Zagreba za procjenu šteta od prirodne nepogode nakon zaprimljenih prijava šteta:

PRVA PROCJENA ŠTETE
Gradsko povjerenstvo Grada Zagreba unosi sve zaprimljene prve procjene štete koje dobije od prijavitelja u Registar šteta koji se vodi pri Ministarstvu financija.

KONAČNA PROCJENA ŠTETE
– Konačna procjena štete predstavlja procijenjenu vrijednost nastale štete izražene u novčanoj vrijednosti na temelju prijave i procjene štete
– Konačnu procjenu štete utvrđuje Gradsko povjerenstvo Grada Zagreba na temelju izvršenog uvida u nastalu štetu na temelju prijave oštećenika
– Gradsko povjerenstvo Grada Zagreba dostavlja Državnom povjerenstvu konačnu procjenu štete po pojedinom oštećeniku koji ispunjava Zakonom propisane uvjete.

POTVRDA KONAČNE PROCJENE ŠTETE
– Potvrdu konačne procjene štete obavlja nadležno ministarstvo nakon dostave konačne procjene štete.
– Nakon potvrde konačne procjene štete nadležno ministarstvo sastavlja izvješće s prikazom potvrđenih šteta te izrađuje prijedlog o načinu dodjele pomoći za sanaciju šteta nastalih od prirodnih nepogoda dostavlja Državnom povjerenstvu.
– Državno povjerenstvo provjerava podatke i obrađuje te utvrđuje konačni iznos pomoći za pojedinu vrstu štete i oštećenika tako da određuje postotak isplate novčanih sredstava u odnosu na iznos konačne potvrđene štete na imovini oštećenika.
– Državno povjerenstvo nakon utvrđivanja, a prije isplate pomoći podnosi Vladi RH prijedlog za dodjelu pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda.

RASPODJELA SREDSTAVA:
– Sukladno Zakonu, iznos novčanih sredstva ne može biti veći od 5% iznosa konačne potvrđene štete na imovini pojedinog oštećenika. Iznimno Državno povjerenstvo može predložiti Vladi RH dodjelu većih iznosa pomoći za ublažavanje kada su stradanja imovine i stanovništva takva da prijete ugrozom zdravlja i života i funkcioniranja gospodarstva na području pogođenom prirodnom nepogodom.

Komentari