STIŽU ODLIČNE VIJESTI IZ ZAGREBAČKOG HOLDINGA Evo kako su nadogradili uslugu odvoza glomaznog otpada!

Zagrebački holding

Podružnica Čistoća nadograđuje uslugu odvoza glomaznog otpada te omogućava građanima naručivanje kamiona Čistoće ispred kućnog praga kad god žele tijekom cijele godine. Do sada su građani grada Zagreba svoj glomazni otpad mogli predati prema rasporedima po gradskim četvrtima.

Građani će na kućne adrese, uz račune Zagrebačkog holdinga za siječanj 2019. godine, zaprimiti dva obrasca Zahtjeva za odvoz glomaznog otpada koji se mogu koristiti u okviru javne usluge, bez naknade, dva puta u kalendarskoj godini. Također, mogu prijaviti oba obrasca odjednom kada maksimum javne usluge koriste jednom u godini.

Zahtjevi za odvozom glomaznog otpada zaprimaju se od 15. veljače do 15. studenog 2019. godine, na adresu Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb, na mail adresu: [email protected] ili ispunjavanjem e-Zahtjeva na internet adresi www.cistoca.hr. Obvezuju se dostaviti odgovor na zahtjev, s terminom odvoza, u što kraćem roku, a ne dužem od 20 dana.

Ističu da građani i dalje mogu, tijekom cijele godine, svoj glomazni otpad besplatno odložiti na jedno od reciklažnih dvorišta i mobilnih reciklažnih dvorišta.


Komentari