OSNIVA SE NOVA RADIKALNO FEMINISTIČKA UDRUGA! Zalažu se za abortus, ali i poručuju: ‘Pornografija je seksualno nasilje’

Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

Lijepa Naša postala je bogatija za još jednu udrugu, i to radikalno feminističku. Riječ je o Hrvatskom radikalno feministički pokret, kojeg je formalno formalno osnovala Marijana Bijelić, docentica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Bijelić se već niz godina bavi aktivizmom te je na hrvatskoj aktivističkoj sceni poznata po svojoj borbi za ljudska prava, prava žena te prava i religioznih osoba. O osnivanju udruge, priopćila je na svojoj Facebook stranici te navela glavne odrednice organizacije, među kojima stoji da je misija pokreta djelovanje protiv muškog supremacionizma i nasilja.

U priopćenju udruge se navodi kako će se njeni sudionici zalagati za kriminalizaciju prostitucije, pravo na besplatni pobačaj te organizirati psihološku pomoć ženama. Jedna od stavki je i borba protiv određenih zahtjeva transrodnih osoba, odnosno zakonske mogućnosti zamjene spola rodnim identitetom jer bi “ona omogućila ulazak osobama muškog spola u sigurne ženske prostore”.

“Obavještavamo vas o osnivanju udruge Hrvatski radikalnofeministički pokret u četvrtak 6. 5. 2021. u prostorijama Hrvatskog kulturnog kluba, Trg Republike Hrvatske 10. Udruga se temelji na radikalnofeminističkim načelima, a misija joj je politička borba protiv muškog supremacionizma i nasilja, čime želimo djelovati protiv svakog oblika supremacionizma kao dominantnog oblika hijerarhijskog društvenog ustroja. Udruga će pružati konkretnu pravnu i psihološku pomoći ženama koje trpe razne oblike muškog nasilja, kontrole i izrabljivanja jer svaka smislena i iskrena politička borba mora imati jasno ideološko utemeljenje, ali se mora voditi i na konkretnoj razini”, stoji u priopćenju udruge.


“Konkretni politički ciljevi udruge obuhvaćaju zagovaranje niza zakonodavnih promjena usmjerenih na suzbijanje izrabljivanje žena i muškog nasilja koji su tijesno povezani. Zalažemo se za suzbijanje prostitucije kao oblika muškog seksualnog nasilja i ekstremnog oblika izrabljivanja najranjivijih žena i djece te ćemo se boriti protiv trgovine ljudima koja je u najvećoj mjeri vezana uz prostituciju. Istraživanje pokazuju da žene u prostituciju najčešće ulaze kao maloljetnice bez adekvatne obiteljske skrbi i kao žrtve trgovine ljudima. S tim u vezi, zalažemo se za zakonski model koji bi obuhvaćao kriminalizaciju organizacije prostitucije i plaćanja za “seksualne usluge”, realno za neželjene oblike seksualnih odnosa, što po definiciji spada u seksualno nasilje”, dodaju iz udruge.

“U skladu s tim, protivimo se i pornografiji kao obliku realnog seksualnog nasilja i njegovog propagiranja i normalizacije, te se zalažemo za oštrije kažnjavanje i prevenciju svih oblika seksualnog nasilja što nužno podrazumijeva i psihološko i ekonomsko osnaživanje žena. Nasuprot licemjernim propagatorima rađanja i demografske obnove, kojima nije cilj osnaživanje i ekonomska samostalnost majki te njihova sustavna zdravstvena i socijalna zaštita, nego njihovo izrabljivanje i kontrola unutar patrijarhalne obitelji, zalagat ćemo zaštitu majki uvođenjem konkretnih ekonomskih i zakonskih mjera utemeljenih na priznavanju ženskog neplaćenog rada u cilju jačanja ženske neovisnosti”, navodi udruga.

“S tim u vezi, borit ćemo se za očuvanje i unapređenje reproduktivnih prava žena u smislu dostupnog i besplatnog abortusa i za suzbijanje ginekološkog nasilja i zlostavljanja žena pri porodu te ćemo raditi na informiranju žena o njihovim pravima kao osnovnom preduvjetu za njihovu realizaciju. Odlučno se suprotstavljamo surogat majčinstvu kao posebnom obliku ekstremnog izrabljivanja žena i protivit ćemo se svakom pokušaju legalizacije takve prakse u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji”, piše Hrvatski radikalnofeministički pokret.

“Već iz navedenih ciljeva jasno je da žene smatramo odraslim ljudskim osobama ženskog spola te da biološku činjenicu spola smatramo bitnim čimbenikom koji motivira eksploataciju žena zbog mogućnosti trudnoće i rađanja i specifičnih oblika ranjivosti vezanih za biološku razliku. Zbog toga se zalažemo za to da spol ostane zaštićena zakonska kategorija, odnosno odlučno se protivimo inicijativama zamjene spola rodnim identitetom u zakonodavnim okvirima”, stoji u priopćenju.

“Zamjena spola rodnim identitetom omogućila bi ulazak osobama muškog spola u sigurne ženske prostore (npr. sigurne ženske kuće i zatvore) te bi onemogućila spoznaju o mogućnosti trudnoće i rađanja te manje fizičke snage žena u borbi za zaštitu žena od nasilja i izrabljivanja. Bitnim smatramo i jasno razlikovanje spola kao biološke činjenice i roda kao hijerarhijskog društvenog sistema koji se odnosi na norme i vrijednosti koje se ljudima nameću na temelju njihovog spola te se kao radikalnofeministička udruga zalažemo za dokidanje roda”, dodaje se.

Komentari