NOVOSTI OKO PROGRAMA UGRADNJE DIZALA ‘Grad Zagreb će pri ugradnji dizala sudjelovati u financiranju u postotku koji odgovara njegovu suvlasničkom udjelu’

FOTO: Flickr

Program ‘Dostupnost do stana’, koji su pokrenuli Koordinacijski odbor društava i udruga HP i HT umirovljenika, Hrvatska udruga za dizala i HGK Komora Zagreb, predviđa ugradnju dizala u stambene zgrade sufinanciranjem iz fondova EU, i to u 85-postotnom iznosu. Ostalih 15 posto troškova ugradnje dizala trebali bi snositi suvlasnici zgrada.

Koordinacijski odbor na adrese 16.804 predstavnika suvlasnika zgrada bez dizala poslao je obrazac pretprijave za ugradnju dizala. Rok za povratno slanje tih obrazaca, ako se suvlasnici zgrade dogovore da žele ugraditi dizalo, je 31. siječnja. A u vezi s tim dogovorima suvlasnika postavilo se i pitanje hoće li i Grad Zagreb, koji ima u svom vlasništvu stanove u zgradama bez dizala, podržati njihovu ugradnju. Stoga se Koordinacijski odbor s tim pitanjem obratio Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada iz kojeg im je stigao potvrdni odgovor, prenosi Večernji.

“Grad Zagreb će pri ugradnji dizala sudjelovati u financiranju u postotku koji odgovara njegovu suvlasničkom udjelu kao i ostali suvlasnici zgrade” stoji u dopisu koji je Koordinacijskom odboru poslao pročelnik tog ureda Damir Lasić.

Prema podacima Koordinacijskog odbora, na području Zagreba je popisano 6981 stubište odnosno zgrada gdje postoji potreba za ugradnjom dizala, a što je 41 posto od ukupnog broja takvih zgrada na području cijele Hrvatske. Lasić je umirovljenicima HP-a i HT-a naveo da će ondje gdje je Grad Zagreb manjinski suvlasnik u donošenju odluka poštivati volju suvlasnika zgrada koja ide u smjeru ugradnje dizala. Lasić navodi da su prema dostupnim podacima u gotovo sve zgrade u kojima je Grad Zagreb većinski suvlasnik ugrađena dizala. No napominje da će u slučaju da postoji potreba za ugradnjom i u zgradama u kojima je Grad Zagreb većinski suvlasnik biti obavljene konzultacije s ostalim suvlasnicima i upraviteljem zgrade kako bi se pravovremeno razmotrilo donošenje odluke o ugradnji dizala te poduzele sve potrebne radnje u tom smislu. Prema procjenama Koordincijskog odbora, ugradnja dizala primjerice u zgradu s tri etaže stajala bi oko 340.000 kuna, a od toga bi udio suvlasnika u tim troškovima iznosio 51.000 kuna.


Komentari