Ministarstvo poljoprivrede ima važno upozorenje: S tržišta je opozvan ovaj proizvod jer na deklaraciji nisu navedeni svi sastojaci

Pixabay

Ministarstvo poljoprivrede u srijedu je izvijestilo potrošače da je s tržišta opozvan austrijski povrtni temeljac u prahu i kockama, sa i bez kvasca, proizvođača Moguntia Food GmbH, Austrija, jer na deklaraciji nije naznačeno da sadrži celer.

Riječ je o povrtnom temeljcu u prahu i kockama, sa i bez kvasca:  dennree Gemüsebrühe –hefefrei od 130 grama,  dennree Gemüsebrühe Nachfüller -hefefrei od 250 grama, dennree Gemüsebrühe Nachfüller -mit Bio-Hefe od 250 grama, dennree Gemüsebrühwürfel -hefefrei od 60 grama i dennree Gemüsebrühwürfel -mit Bio-Hefe od 66 grama.

Proizvod su na hrvatsko tržište stavili: Biovega d.o.o., Galleria Internazionale d.o.o., Garden d.o.o. i Priroda i društvo d.o.o.

“S obzirom da postoji mogućnost da proizvodi sadrže celer te da sadržaj istoga nije naznačen na deklaraciji, navedeni proizvodi mogu predstavljati potencijalnu opasnost za osobe alergične na celer. Osobe koje nisu alergične na celer mogu i dalje upotrebljavati navedene proizvode bez ograničenja”, stoji u priopćenju Ministarstva poljoprivrede o opozivu proizvoda.


U priopćenju dodaju da proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004.

 

Komentari