I TO SMO DOČEKALI! Grad objavio poziv za podnošenje zahtjeva za nadoknadu troškova struje, potrebno predati samo pet dokumenata!

Foto: PIxsell/CROPIX

Grad Zagreb objavio je poziv za podnošenje zahtjeva za podmirivanje računa i nadoknadu iznosa plaćenih računa za električnu energiju građanima koji su smješteni u stambenim kontejnerima nakon potresa na području Grada Zagreba.

U istom stoji kako će grad podmiriti račune distributerima električne energije ili nadoknaditi iznos plaćenih računa za električnu energiju građanima s kojima je sklopio ugovore o korištenju stambenih kontejnera bez naknade, u koje su smješteni nakon potresa na području Grada Zagreba od priključenja na elektroenergetsku mrežu do prestanka korištenja stambenog kontejnera.

Pravo na prijavu ostvariti mogu svi građani koji se nalaze na Popisu korisnika stambenih kontejnera. Računi za električnu energiju moraju glasiti ili na osobu s kojom je sklopljen ugovor o korištenju stambenog kontejnera bez naknade ili na člana zajedničkog kućanstva, dodaju potom.

Pravo na nadoknadu imat će oni kojima se odobri zahtjev kojeg je moguće preuzeti sa stranica grada te koji prilože potrebnu dokumentaciju. Na iznenađenje svih, potrebno je priložiti samo pet dokumenata – preslika osobne iskaznice korisnika, potvrda banke ili preslika ugovora o otvorenom računu s vidljivim IBAN-om brojem žiro računa korisnika, izjava o broju članova zajedničkog kućanstva ovjerena kod javnog bilježnika, izjava o suglasnosti za obradu osobnih podataka te specifikacija s preslikama neplaćenih računa ili dokaze o plaćanju računa.


Zahtjevi se podnese putem pošte na adresu Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1 (Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša) ili se predaju u pisarnicama Gradske uprave.

Podsjetimo, Grad će u roku od 30 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva nadoknaditi račune izdane do kraja travnja 2021. godine. Za račune izdane od 1. svibnja 2021., grad Zagreb će mjesečno nadoknađivati iznos plaćenih računa u visini utroška električne energije bez kamata, a najviše do 3.000,00 kuna mjesečno po stambenom kontejneru, u roku od 15 dana od dana zaprimanja dokaza o plaćanju računa, zaključuju.

Komentari