Grad Zagreb proveo je testiranje na manje od 2 posto učenika. Struka pojasnila rezultate i zašto testiranje nije provedeno u vrtićima

Photo: Josip Regovic/PIXSELL

Grad Zagreb osnivač je 115 osnovnih škola koje u školskoj godini 2020./2021., pohađa 63.892 učenika, od čega 31.531 učenika od 5. do 8. razreda, te 66 srednjih škola koje u školskoj godini 2020./2021., pohađa 33.097 učenika. Ukupno je riječ o 96.989 učenika.

u nedavno provedenom brzom testiranju učenika prisustvovalo je 1073 učenika od 5. do 8. razreda, od ukupno 31.531 učenika, a u srednjim školama 852 učenika od ukupno 33.097 učenika. Točnije od svih učenika osnovnih i srednjih škola, ukupno njih 96.989 testirano je 1.925. Učenika od 5. do 8. razreda i srednjih škola ima ukupno 64 628, što znači da je testirano 2,97 posto učenika od 5.-8. razreda i srednjoškolaca, odnosno 1,98 posto svih učenika.

Na dan 08. prosinac tako je u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba zaraza bila  prisutna kod 843 učenika i 272 djelatnika, a 11 801 učenika i 334 djelatnika nalazilo se u samoizolaciji. U dječjim vrtićima Grada Zagreba zaraza je bila prisutna kod 61 djeteta i 154 djelatnika, a 1275 djece i 191 djelatnika nalazilo se u samoizolaciji.

Od tih 2,97 posto  testiranih njih 29 je imalo potvrđenu zarazu koronavirusom PCR testom, dok je na antigenu bilo pozitivno 31. Od toga 12 ( 11 PRC) testiranih je iz osnovnih, a 19( 18 PRC) srednjih iz srednjih škola.


Pilot israživanje provedeno je na ukupno 12 osnovnih i 7 srednjih škola Grada Zagreba. Na testiranje je pozvano 1310 učenika osnovnih škola, od čega se pozivu odazvalo 40,1 posto, a u srednjim školama je pozvano 1037 od čega se testiranju odazvalo 33,1 posto učenika.

Rezultati istraživanja učestalosti učestalosti antigena virusa SARC-CoV kod učenika i zaposlenika škola Grada Zagreba objavljeni su 08. prosicna.  Važno je napomenuti i kako su rezultati obrađeni od strane Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada.

Međutim, kako smo od grada dobili samo brojke, koje samo struka može iščitati i dati određene odgovore, smatrali smo kako bez dodatnih pojašnjenja ne bi bilo u redu objaviti rezultate.

Stoga je za portal Zagreb.info pojašnjenje testiranja dala zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, prim. dr.sc. Ivana Pavić Šimetin, dr.med., spec. školske medicine, ujedno i voditeljica Službe za školsku medicinu, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti.

Ono što nas je posebno zanimalo, a što sami nismo mogli pojasniti jest broj testiranih učenika od ukupnog broja učenika u Gradu Zagrebu. Zanimalo nas je koja saznanja donosi ovo istraživanje, te je li broj od 1925 testiranih dovoljan za korisna saznanja koja će pomoći u suzbijanju širenja ovog virusa, te kako gledati omjer pozitivnih testova i ukupnog broja učenika( 96 989 učenika)?

Ukupan broj testiranih učenika je veliki ako uzmemo u obzir da se radi o postupku koji posebno za djecu zna biti neugodna. Čak i kod puno manje zahtjevnih istraživanja, poput ispunjavanja upitnika, uzorak od 1925 učenika bi bio velik.

Ovo istraživanje je izrazito zahtjevno i za stručnjake koji su ga provodili te se radi o timovima stručnjaka koji su cijeli radni tjedan uključujući prekovremeni rad posvetili istraživanju. Da ne spominjemo da se radilo na otvornom, ispred škole, u vrlo nepovoljnim vremenskim uvjetima. Uvijek se istraživanja provode na dijelu populacije a ne na svima”, pojašnjava prim. dr.sc. Ivana Pavić Šimetin.

Zašto na isti način nisu testirani djelatnici vrtića?

“U ovom pilot projektu, koji ima za cilj ukazati između ostalog na to na koji način možemo dalje provoditi ovakva testiranja u školskoj populaciji, nisu bili uključeni vrtići iz više razloga. Najprije, riječ je o znanstveno utvrđenoj činjenici da djeca do 10 godine života puno rjeđe obolijevaju od odraslih te su izrazito rijetko izvor zaraze za odrasle. Osim toga, pohađanje vrtića nije obavezno te roditelji koji ne žele da njihovo dijete pohađa vrtić bilo kroz kraće bilo kroz duže vrijeme, mogu tako samostalno odlučiti. Osnovne škole su obavezne a i pohađanje srednjih škola je obavezno ako se želi steći kvalifikacija ili mogućnost pristupanja državnoj maturi. Nadalje, djeca predškolske dobi nikako ne mogu ostati sama kod kuće bez nadzora odrasle osobe, te je za obitelji u kojima je nužnost pohađanje vrtića to pravo koje se roditeljima mora osigurati, tako da u predškolskoj dobi ne postoji alternativa boravku u vrtiću, dok je c model alternativa a modelu u školama.

Što se tiče broja testiranih djelatnika, prim. dr.sc. Ivana Pavić Šimetin dodaje kako je  “ukupan broj od 365 uključenih djelatnika je izrazito pohvalan”.

Podaci HZJZ-a na današnji dan 10. prosinac 2020:

Broj učenika i djelatnika pozitivnih na koronavirus i u samoizolaciji

Ispitanici i metode 

U pilot-istraživanju sudjelovalo je ukupno 12 osnovnih i 7 srednjih škola Grada Zagreba.  Odabir škola proveo je Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u suradnji s  Gradskim uredom za obrazovanje. Na testiranje su pozvani svi učenici viših razreda (V. – VIII.)  odabranih osnovnih škola te svi učenici odabranih srednjih škola čija razredna odjeljenja u trenutku poziva nisu bila u samoizolaciji. Uz učenike, pozvani su i djelatnici ovih škola koji u  trenutku poziva nisu bili u izolaciji ili samoizolaciji. Testirani su svi učenici i djelatnici koji su se  odazvali pozivu i donijeli potpisani informirani pristanak te bili u školi na dan testiranja.  Ispitanicima je uzet obrisak nazofarinksa koji je analiziran za prisutnost antigena virusa SARS CoV-2 brzim testom za detekciju antigena (STANDARD Q COVID-19 Ag, SD Biosensor,  Republic of Korea). U slučaju pozitivnog nalaza, ispitanici su bili pozvani na uzimanje novog  obriska nazofarinksa koji je zatim analiziran RT-PCR testom.

Terenski dio istraživanja proveli su djelatnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr.  Andrija Štampar“ i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, dok je Institut za medicinska  istraživanja i medicinu rada sudjelovao u obradi podataka.

Rezultati 

Pozivu na testiranje odazvalo se ukupno 1310 učenika viših razreda osnovnih škola (40.1 %  pozvanih učenika, raspon 20.4 – 68.8 % po školi) i 1037 učenika srednjih škola (odaziv 33.1  % s rasponom 22.6 – 49.6 % po školi). Testiranju je pristupilo ukupno 1925 učenika, od čega  je 1073 (55.7 %) bilo učenika osnovnih škola te 852 (44.3 %) učenika srednjih škola. 422  učenika koja su se odazvala pozivu nisu testirana jer su se u međuvremenu razboljeli ili im je  izrečena mjera samoizolacije zbog bliskog kontakta s oboljelim. Medijalni broj ovakvih učenika  po školi bio je 20 za osnovne škole (raspon 4 – 50 učenika po školi) te 29 (8 – 48) za srednje  škole. U osnovnim školama testirani učenici činili su 26.9 % svih učenika viših razreda  odabranih škola (raspon 16.9 % do 56.6 % po školi), dok je za učenike srednjih škola taj udio  bio 20.6 % (raspon 13.8 % do 37.1 %).

Pozivu na testiranje odazvalo se 408 djelatnika škola Grada Zagreba (odaziv 24.2 % za  osnovne i 34.8 % za srednje škole), od kojih 43 nije pristupilo testiranju (medijan 2 s rasponom  0 – 9 po školi). Od 365 testiranih djelatnika škola Grada Zagreba, 57.3 % je bilo djelatnika osnovnih škola.

Prisutnost antigena virusa SARS-CoV-2 brzim testom za detekciju antigena utvrđena je kod  31 učenika (1.6 % svih testiranih učenika). Pritom je udio učenika s pozitivnim nalazom bio  viši u srednjim školama (19 učenika, 2.2 %) nego u osnovnim školama (12 učenika, 1.1 %). U  polovici osnovnih škola niti jedan testirani učenik nije imao pozitivan nalaz, dok se u preostalih  šest škola broj učenika s pozitivnim nalazom kretao od 1 do 3 (1.1 – 5.1 % od ukupnog broja  testiranih učenika u školi, Tablica 1). Također, u dvije srednje škole niti jedan učenik nije imao pozitivan nalaz, dok je u preostalih pet škola broj učenika s pozitivnim nalazom bio u rasponu  od 2 do 7 (1.8 – 7.5 % testiranih učenika, Tablica 2). RT-PCR metodom potvrđeno je 11 od 12  pozitivnih nalaza kod učenika osnovnih škola, dok je za jednog učenika s pozitivnim nalazom  brzog antigenskog testa RT-PCR nalaz bio negativan. Jedan učenik srednje škole nije se  odazvao pozivu na RT-PCR test, dok je za preostalih 18 pozitivnih nalaza brzog antigenskog  testa potvrđen pozitivan rezultat i RT-PCR metodom.

Bilo je ukupno 12 djelatnika (3.3 %) s pozitivnim nalazom brzog testa za detekciju antigena,  pri čemu je udio djelatnika s pozitivnim nalazom bio viši kod djelatnika srednjih škola (7  djelatnika, 4.5 %) nego kod djelatnika osnovnih škola (5 djelatnika, 2.4 %). Pritom je polovica  svih djelatnika s pozitivnim nalazom bila u jednoj srednjoj školi (6 od 26 (23.1 %) svih testiranih  djelatnika u navedenoj školi). Svih 7 djelatnika srednjih škola i 2 od 5 djelatnika osnovnih škola s pozitivnim nalazom brzog antigenskog testa odazvali su se pozivu za RT-PCR test te im je  potvrđen pozitivan rezultat i RT-PCR metodom.

Prednosti i ograničenja istraživanja 

Prednosti istraživanja su velik broj ispitanika te broj uključenih škola, navode iz Grada, podsjećamo kako je testirano 1,98 posto svih učenika osnovnih i srednjih škola.

Ograničenje istraživanja je relativno nizak odaziv učenika (40.1 % za osnovne i 33.1 % za  srednje škole), što unosi veliku nesigurnost u procjenu udjela pozitivnih nalaza kod učenika koji se nisu odazvali pozivu na testiranje. Također treba uzeti u obzir da su testirani mogli biti  samo učenici kojima u trenutku testiranja nije bila izrečena mjera izolacije ili samoizolacije.

Dodatno ograničenje podataka je odabir uzorka (tzv. prigodni uzorak za koji nije proveden  postupak randomizacije) zbog čega se ne preporuča generalizirati rezultate na cijelu  populaciju škola Grada Zagreba.

Komentari