DOK GRAD TVRDI DA SANITARNA LAŽE! Žičara je pala na još jednom testu, evo što nije u redu

Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Nakon prekomjerne buke, žičara je dobila i novi problem. Ovog puta riječ je o – trafostanici. Naime, kako neslužbeno saznaju 24 sata, trafostanica nije prošla potrebne nadzore te je izvođaču dan rok od dva tjedna da sanira taj problem.

Pišu i da trafostanica nema dovoljan napon da bi mogla opskrbiti strujom rad žičare, ali i tramvajsku linije Mihaljevac-Gračansko dolje.

Podsjetimo, Zagrebački Gradski ured za prostorno uređenje,  izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet odbacio je u četvrtak mišljenje Sanitarne inspekcije, koja je odbila sljemenskoj žičari dati pozitivno mišljenje za uporabnu dozvolu zbog prekomjerne buke.

Naime, Sanitarna inspekcija je utvrdila da Grad Zagreb nije dao dokaze o mjerenju buke, a iz Zagreba tvrde da to nije istina i da su oni predali sve potrebne dokumente.


Osim toga, iz Grada Zagreba tvrdi da Sanitarna je dala mišljenje po krivom članku pravilnika, i tu dolazi do problema. Grad zaključuje kako su za žičaru mjerodavni članci 5. i 6. Pravilnika, a ne članak 7., kako tvrdi inspekcija. Naime, po članku 7, žičara ne može proći inspekciju, dok po 5. i 6., prema kojima se treba raditi testiranje, kako tvrde iz Grada, prolazi.

Zbog toga se iz Grada se može čuti kako je ovo predstava zbog nadolazećih lokalnih izbora od strane HDZ-a. No, u toj stranci odbacuju te navode i tvrde da nemaju veze s tim.

Njihovo pripćenje prenosimo u cjelosti. 

Državni inspektorat Republike Hrvatske objavio je priopćenje za medije u kojem je navedeno da je Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata dala negativno mišljenje za izdavanje uporabne dozvole za Žičaru Sljeme jer, kako navode, do dana dostave Zapisnika o tehničkom pregledu (6. 5. 2021.) voditelj postupka nije dostavio Izvještaj o mjerenju razina buke za dnevne, večernje i noćne uvjete rada koji mora sadržavati rezultate mjerenja po članku 5. i 6. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN 145/04).

Provjerom u evidenciji primljene pošte za dan 6. 5. 2021. nije utvrđen primitak, odnosno dostava zapisnika o tehničkom pregledu žičare Sljeme od strane Državnog inspektorata. Voditelj postupka je navedeni zapisnik o tehničkom pregledu pronašao na svom radnom stolu dana 7. 5. 2021. prilikom dolaska na posao u jutarnjim satima.

Daljnjim provjerama utvrđeno je da je dostavljač Državnog inspektorata predmetni zapisnik, nakon kraja radnog vremena voditelja postupka, predao osobi koja nije ovlaštena za primanje pismena, i to nakon više sati od objave priopćenja u kojem je navedeno da je dostava izvršena  te usprkos činjenici da je Državni inspektorat na koverti za dostavu naveo da se dostava mora izvršiti na ruke voditelju postupka.

Shodno tome, nesporno je da je dostava od strane Državnog inspektorata izvršena suprotno Zakonu o općem upravnom postupku, a sve nakon proteka više sati od objave priopćenja da je dano negativno mišljenje.

Zapisnik Državnog inspektorata dostavljamo u privitku, a iz istoga je vidljivo da je u obrazloženju isključivo paušalno navedeno da „nije predočen dokaz – izvještaj ovlaštene pravne osobe o mjerenju razina buke za dnevne, (večernje) i noćne uvjete rada svih izvora buke predmetne građevine žičare Sljeme koja je predmet ovog tehničkog pregleda sukladno popisu u uvodu zapisnika, s ocjenom rezultata mjerenja sukladno članku 5. i 6. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade“ zbog čega „daje se negativno mišljenje na izdavanje Uporabne dozvole“.

Pri tome, u zapisniku Državnog inspektorata nema niti jedne riječi da je dana 20. 4. 2021. Državnom inspektoratu dostavljen Izvještaj o mjerenju razina buke, u kojem je izričito navedeno da je razina buke u granicama propisanim člankom 7. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN 145/04), obzirom da je upravo taj članak mjerodavan za određivanje dopuštene razine buke budući da se radi o prometnoj infrastrukturi.

Također, nema niti jedne riječi o tome da su Državnom inspektoratu dostavljena mišljenja Građevinskog fakulteta i Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, u kojima  je potvrđeno da se radi o prometnoj infrastrukturi, a sukladno čemu je mjerodavan članak 7. navedenog Pravilnika.

U konačnici, nema riječi ni o tome da je Državni inspektorat, vjerojatno s obzirom na to da nakon dostave navedenih mišljenja nije znao koji članak Pravilnika primijeniti, zatražio od Ministarstva zdravstva, koje je donijelo Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade, mišljenje o tome koji članak pravilnika primijeniti.

Ne spominje se niti to da se Ministarstvo zdravstva na zahtjev Državnog inspektorata o istome očitovalo tvrdeći kako ne može osporiti stručna mišljenja navedenih fakulteta o tome da se radi o prometnoj infrastrukturi te je samim time Ministarstvo zdravstva potvrdilo mišljenje navedenih fakulteta.

Očigledno je da je Državni inspektorat mišljenje Ministarstva zdravstva zatražio očekujući da će mišljenje biti u skladu s njihovom unaprijed pripremljenom odlukom, no kada nije dobilo mišljenje kakvo je htio, odlučio ga je ignorirati i negirati njegovo postojanje.

U zapisniku se ne navodi niti to da je i u samoj odluci Vlade RH kojom je donesen Urbanistički plan uređenja državnog značaja Vršna zona Medvednica, kao i u samom Urbanističkom planu uređenja, navedeno da je žičara prometna infrastruktura. Uostalom, i sama Sanitarna inspekcija državnog inspektorata je 6. 6. 2018. dala potvrdu na Glavni projekt žičare Sljeme Donja postaja – arhitektonski projekt u kojem je na stranici 21 izričito navedeno „da se objekt donje postaje nalazi na površini infrastrukturnih sustava“, čime je Državni inspektorat potvrdio da se radi o infrastrukturnom objektu prometne namjene, dakle prometnoj infrastrukturi.

Također, Državni inspektorat zanemaruje činjenicu da dozvolu za rad žičare daje te da nadzor nad njezinim radom obavlja Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za željezničku infrastrukturu i promet, dakle tijelo u čiju nadležnost spada upravo prometna infrastruktura.

Dakle, slijedom navedenog, očigledno je da je tvrdnja da je za žičaru mjerodavan članak 5. i 6. Pravilnika isključivo proizvoljna ocjena Državnog inspektorata, dok sve ostale stručnije i mjerodavnije institucije i sukladno posebnim propisima ovlašteni subjekti suglasno zaključuju da se radi o prometnoj infrastrukturi, a jasno mišljenje struke je da je za žičaru mjerodavan članak 7. Pravilnika.

S obzirom na to da je Grad Zagreb uvažavajući cijelo postupanje državnog inspektorata ispravno predvidio da će Državni inspektorat prvo odugovlačiti s postupanjem, Grad Zagreb je za 29. 4. 2021. zakazao tehnički pregled. Također, s obzirom na to da je Grad predvidio i to da će Državni inspektorat u zadnji čas dostaviti negativno mišljenje, Grad je od ovlaštenog projektanta koji je radio i izvorni Elaborat zaštite od buke pribavio i Izmjenu i dopunu tog elaborata kojom je ovlašteni projektant u svom zaključku potvrdio da „akustičkim proračunom prema izrađenom računalnom modelu nisu ustanovljena prekoračenja dopuštenih razina buke predmetnih izvora buke na rubu prometnog koridora sukladno projektnom zadatku.“

Izmjenu i dopunu elaborata također dostavljamo u privitku, uz napomenu da je ista također danas, 7. 5. 2021. dostavljena Državnom inspektoratu, i to nakon sat vremena čekanja u pisarnici Državnog inspektorata koja nije htjela zaprimiti taj akt.

Dakle, Grad Zagreb je unatoč opstrukciji pismeno dostavio na zakonom propisani način, za razliku od postupanja državnog inspektorata.

Uvidom u javno dostupne podatke, ukazujemo da su osobe koje su potpisale zapisnik potpisane titulom dipl. ing. No, ono što nije vidljivo iz zapisnika, a vidljivo je iz rješenja o imenovanju sanitarnih inspektora od 22. travnja 2005. da su te osobe diplomirani inženjeri prehrambene tehnologije.

Dakle, u državnom inspektoratu o pitanju razine buke i primjeni propisa odlučuju diplomirani inženjeri prehrambene tehnologije, pri tom ignorirajući gore navedena mišljenja stručnih osoba, odnosno nadležnih institucija, dakle proizvoljno i samovlasno.

Slijedom navedenog, očekujemo od državnog inspektorata zakonito i na propisima utemeljeno postupanje te donošenje zakonite i na propisima utemeljene odluke, i to u najkraćem roku, kako ne bi uslijed proizvoljnog i samovlasnog postupanja nastala šteta po Grad Zagreb i sve njegove građane.

Komentari