Dobre vijesti za roditelje! Počela isplata novčane pomoći Grada Zagreba za bebe

www.publicdomainpictures.net

Važna obavijest stigla je danas iz Ureda za demografiju. Naime , 27. siječnja započela je isplata novčane pomoći Grada Zagreba za opremu novorođenog djeteta.

Navedenu pomoć primit će korisnici koji su ostvarili pravo za sljedeće:

  •  u 10. mj/2019. i 10. mj /2020. za prvo dijete,
  • u 10. mj /2018., 6. mj/2019., 2. mj/2020. i 10. mj /2020. za drugo dijete,
  • u 10. mj /2015., 10. mj /2016., 10. mj /2017., 10. mj /2018., 10. mj /2019. i 10. mj /2020. za treće i svako daljnje dijete.

Isplata se ne vrši prema mjesecu rođenja djeteta već prema mjesecu u kojem je ostvareno pravo na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta.

Rok za podnošenje zahtjeva za nove korisnike prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta je šest mjeseci od dana rođenja djeteta.


Tko može ostvariti pravo na novčanu pomoć? 

  • Pravo na novčanu pomoć može ostvariti i koristiti roditelj:
    koji je državljanin Republike Hrvatske, s neprekidno prijavljenim prebivalištem u Gradu Zagrebu od najmanje pet godina neposredno prije rođenja toga djeteta i dalje neprekidno sve do isplate novčane pomoći u cijelosti;
  • ako drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu ili ako je drugi roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravkom u Gradu Zagrebu u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno do isplate novčane pomoći u cijelosti.

Pravo na novčanu pomoć može se ostvariti samo jednom za isto dijete. Također, navedeno pravo ne može se ostvariti ako bilo koji od roditelja ima evidentiran privremeni odlazak iz Republike Hrvatske.

Iznos novčane pomoći ovisi o broju malodobne djece ili punoljetne djece kojima je utvrđeno postojanje težeg invaliditeta (III. stupanj) ili teškog invaliditeta (IV. stupanj) prema Nalazu i mišljenju o težini i vrsti invaliditeta – oštećenju funkcionalnih sposobnosti Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom ili Potvrdi iz Registra osoba s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o postojanju težeg ili teškog invaliditeta roditelja podnositelja zahtjeva koji s njim žive u zajedničkom kućanstvu, odnosno roditelja kojem su djeca dodijeljena na brigu i skrb, temeljem pravomoćne presude o razvodu braka odnosno odobrenog Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili pravomoćnog rješenja o dodjeli djece na brigu i skrb u slučaju prestanka izvanbračne zajednice.

Visina novčane pomoći iznosi: 

  • za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 1.800 kuna koje će se isplatiti u dva jednaka obroka, tijekom jedne godine;
  •  za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 3.600 kuna koje će se isplatiti u četiri jednaka obroka, tijekom dvije godine;
  • za treće i svako daljnje dijete roditelja podnositelja zahtjeva 54.000 kuna koje će se isplatiti u jednakim godišnjim obrocima tijekom 6 kalendarskih godina.

Detaljne informacije možete pronaći ovdje.

Komentari