Željeznica ponovno stiže u Samobor, a vraća se i kupalište! Uvodi se i besplatan javni prijevoz, a ukida se porez na potrošnju ugostiteljima

Photo: Borna Filic/PIXSELL

Grad Samobor izvijestio je kako je usvojio proračun za 2021. godinu težak 360 milijuna i 100 tisuća kuna,, što je povećanje nešto više od 8%, odnosno oko 27 milijuna i 200 tisuća kuna više u odnosu na ovogodišnji proračun.

Nije bilo lako raditi proračun u ovom turbulentnom vremenu. Vlada je donijela smjernice i procjenu da će bruto nacionalni dohodak rasti 8%, a pratilo se i sve ostvarene prihode i rashode, pojasnio je pročelnik Upravnog odjela za financije Željko Radovanić. Naglasio je i da su u planskom razdoblju 2021. – 2023. napravili iskorak u povećanju udjela aplikacija na fondove EU, jer Grad je pripremio dokumentaciju i pretpostavka je da će iz EU u tom razdoblju ostvariti značajna sredstva za brojne projekte pa je to i glavni razlog rasta proračuna.

Razlog povećanju proračuna je i novi Zakon o porezu na dohodak, koji Samoboru donosi više prihoda od poreza na dohodak, od 5 do 10 milijuna kuna. Očekuje se i porast prihoda od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, najavljenim ulaganjima i projektima.

U proračun za sljedeću godinu prenose se i sredstva od zaduženja koja nisu zbog poznatih okolnosti potpuno potrošena ove godine. Od 38 milijuna kredita potrošeno je oko 20 milijuna, a više od 13 milijuna potrošit će se sljedeće godine. Planirano je i rješavanje LED rasvjete sredstvima iz EU ili nekog drugog izvora.


Grad će ukinuti porez na potrošnju ugostiteljima, a smanjen će biti i prihod od poreza na kuće za odmor i porez na najam javnih površina. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine će porasti, jer je prodana jedna parcela u radnoj zoni i bivši prostor Komunalca u Perkovčevoj, a u sljedećoj godini planira se prodaja više građevinskih parcela u poduzetničkim zonama, ali i stambenoj zoni.

Investicije

U rashodima za sljedeće tri godine najveći dio investicija je u području društvenih djelatnosti, ukupno 148 milijuna kuna, a najveća je bazen u iznosu od oko 46,5 milijuna kuna, zatim rekonstrukcija zgrade u bivšoj vojarni za potrebe školstva i dvorana u vrijednosti 45 milijuna kuna, vrtić u Pavučnjaku, u iznosu oko 2 milijuna kuna, te gradnja dvorane u Bregani i dogradnja tamošnje škole. Za Odjel za komunalne poslove osigurano je oko 100 milijuna kuna, od toga je samo za ceste predviđeno 63 milijuna kuna.

Planiranje kroz sljedeće tri godine bit će u znaku razvoja prometne, komunalne, sportske, kulturne i socijalne infrastrukture, rekao je Željko Radovanić, a to je sve razrađeno u planskim dokumentima koji su usvojeni uz proračun.

Studija izvodljivosti izgradnje željezničke pruge Podsused – Samobor – Bregana

Interesantan detalj za sve one koji se još nadaju da će željeznica ponovno stići u Samobor je da je u proračunu za 2021. godinu amandmanom predlagača osigurano 350.000 kuna za izradu studije izvodljivosti izgradnje željezničke pruge Podsused – Samobor – Bregana. Studiju, uz Hrvatske željeznice, financiraju gradovi Zagreb, Samobor i Sveta Nedelja. Sveta Nedelja će također osigurati 350.000 kuna, a ukupna vrijednost studije je 1,7 milijuna kuna.

Za rekonstrukciju zgrade broj 5 u nekadašnjoj vojarni radi se na ishođenju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, kako bi se također apliciralo na nacionalne ili EU fondove. Ako to ne uspije, moguće je i kreditno zaduženje budući da se radi o iznimno važnom projektu – rekla je zamjenica gradonačelnika Sanja Horvat Iveković.

Gotovo bez rasprave vijećnici su prihvatili Odluku o izvršavanju proračuna za 2021. godinu i sve prateće programe, od građenja komunalne infrastrukture, preko programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom, programa razvoja malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma, pa do javnih potreba u predškolskom odgoju, u školstvu, kulturi, sportu, tehničkoj kulturi, socijalnoj skrbi i zdravstvu.

Kao jedan od provedbenih dokumenata proračuna donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima, kojom je, kao pomoć ugostiteljima u ovim teškim uvjetima poslovanja, Grad ukinuo porez na potrošnju, koji je iznosio 3% i do sada je ostvarivan u visini 1 do 1,2 milijuna kuna pa se taj porez neće naplaćivati od 1. siječnja sljedeće godine.

Odluka o osnivanju ustanove Veleučilište Samobor

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i projekte EU Marinko Džepina morao je obrazložio je Prijedlog odluke o osnivanju ustanove Veleučilište Samobor.

Naime, pojasnio je Džepina, ovo je tek prvi korak u nastojanju da Samobor zaista i dobije veleučilište, a donošenje odluke je nužno kako bi se pokrenuo postupak za dobivanje dopusnice kod Ministarstva znanosti i obrazovanja. Kao što je podsjetio predsjednik Gradskog vijeća Miran Šoić, u Samoboru je već više od 10 godina u nekoliko navrata bilo, nažalost bezuspješnih, pokušaja za osnivanje visokoškolske ustanove (ili njene podružnice), a Džepina je naglasio da se radi o ekipi znanstvenika i stručnjaka koja će kao partnerska firma Scientia pro Futuro d.o.o. pripremiti programe, obaviti poslove potrebne za dobivanje dopusnice ministarstva, osigurati predavače i mentore, te u budućem veleučilištu imati 49, a Grad Samobor 51% vlasništva. Za sada, naglasio je Džepina, Grad nije imao nikakvih troškova, već će osigurati prostor za veleučilište u bivšoj srednjoj školi u Langovoj 35.

Vrlo je važno, naglasio je Džepina, da se radi ili o potpuno novim ili o deficitarnim programima, za koje sigurno postoji interes. To su preddiplomski specijalistički studij i specijalistički stručni studij, na primjer iz područja zdravstva (dentalna medicina, sestrinstvo, zdravstvena njega), kozmetologija i wellnes, potom stručnjaci za obnovljive izvore energije, mehatroničari, stručnjaci za zaštitu okoliša… Partneri na projektu napravili su elaborat kojim će se tražiti dopusnica ministarstva, a ova odluka o osnivanju veleučilišta je preduvjet da se u taj proces može krenuti.

Vijećnik Zlatko Rešetar, koji je uključen u projekt, podsjetio je da većina gradova u našem okruženju već ima veleučilišta te pojasnio da se radi o neprofitnoj organizaciji čija se eventualna dobit mora reinvestirati u proširenje i poboljšanje projekta.

Osiguranje besplatnog javnog prijevoza

Dosta rasprave, kao i obično o toj temi, bilo je uz Prijedlog odluke o javnom prijevozu na području Grada Samobora. Naime, pojasnio je zamjenik gradonačelnika Željko Stanec, u svojoj namjeri da osigura besplatan prijevoz svojim građanima, Grad će raspisati javni natječaj za odabir najpovoljnijeg autobusnog prijevoznika. Do sada se to radilo dodjelom koncesije, a sada će biti raspisan javni natječaj te je zbog toga morala biti izmijenjena dosadašnja odluka.

Natječajem će Grad, naglasio je Stanec, inzistirati da se udovolji određenoj kvaliteti autobusa, Grad će odrediti i vozni red prema potrebama građana, posebno školaraca, a što je najvažnije, autoprijevoznici će biti plaćeni po prijeđenom kilometru, dok će za učenike osnovnih i srednjih škola, studente i umirovljenike prijevoz biti besplatan, jer će to plaćati Grad.

Budući da smo sada pod epidemiološkim mjerama te da velik broj građana ne putuje redovito kao inače, a isto vrijedi i za školarce, novi režim prijevoza neće se organizirati s početkom sljedeće godine, kao što je prvotno planirano, već bi se uveo od 31. ožujka 2021. godine, a tko će biti prijevoznik znat će se nakon odabira po javnom natječaju, stoji na stranicama grada.

Izmjenom Odluke o komunalnoj naknadi, gradski vijećnici snizili su komunalnu naknadu za predškolske ustanove i domove za starije i nemoćne s dosadašnjeg koeficijenta 5, na minimalni zakonom predviđen, koeficijent 1, budući da se radi o deficitarnim djelatnostima pa se i na ovaj način želi potaknuti njihovo osnivanje.

Aktualni sat

Damir Skok (Stranka rada i solidarnosti Milan Bandić 365) predložio je da Grad svim školarcima omogući besplatno klizanje na samoborkom klizalištu, ne samo ove zime, već i ubuduće. Zamjenik gradonačelnika Željko Stanec podržao je prijedlog te najavio da će ga proslijediti Ustanovi Sportski objekti Samobor, čije Upravno vijeće može donijeti odluku o besplatnom klizanju za samoborske školarce.

Nezavisna vijećnica Irena Franceković pitala je što se događa s odvozom otpada na Trebežu, o čemu se piše na društvenim mrežama, jer, navodno, i Komunalac po noći tamo odvozi otpad. Željko Stanec rekao je da je prije dva mjeseca inspekcija na Trebežu utvrdila da Komunalac nije imao jednu od dozvola za pretovarnu stanicu pa im je zabranila rad na 60 dana, dok istovremeno dozvolu ima odlagalište u Vrbovcu, a ne zadovoljava potrebne uvjete. Stanec je dodao da Komunalac od sanacije Trebeža nikada nije deponirao nikakvo smeće na tom području, jer se to, prema ugovoru, deponira u Općini Otočac, a tamo se samo pretovaruje dnevna količina otpada koja se prikupi na samoborskom području. Budući da i za to treba dozvola, ishodit će ju od Zagrebačke županije, rekao je Stanec, a ista je u međuvremenu i ishođena. Dodao je da se otpad odlaže u Vrbovcu na području nekadašnje betonare pa je dogovoren sastanak s MO Vrbovec i mještanima kako bi se taj problem riješio.

Nezavisni vijećnik Vladimir Skendrović požalio se da još uvijek nije dobio pisani odgovor na upit koji je postavio u ime mještana Jazbine na prošloj sjednici, a prigovorio je i što se sjednica Gradskog vijeća s puno važnih točaka dnevnog reda održava online, a ne uživo, uz poštivanje epidemioloških mjera, u Centru za mlade ili samoborskom kinu. Predsjednik Gradskog vijeća Miran Šoić obećao je provjeriti zašto vijećniku nije stigao pisani odgovor te izrazio nadu da će sljedeća sjednica biti održana u boljem okruženju.

S jučer održane sjednice samoborskog Gradskog vijeća tako se izdvaja:

  • u postupku osiguranje besplatnog javnog prijevoza
  • osigurana sredstva za izradu studije izvodljivosti izgradnje željezničke pruge Podsused-Samobor-Bregana
  • ukida se porez na potrošnju ugostiteljima
  • usvojen Proračun, iznosi 360 milijuna kuna
  • projekcija investicija kroz 3 godine: bazen, rekonstrukcija zgrade u bivšoj vojarni za potrebe školstva i dvorana, vrtić u Pavučnjaku, dvorana i dogradnja OŠ Milana Langa
  • usvojena odluka o osnivanju Veleučilišta
  • uskoro besplatno klizanje

Komentari