OGROMNI GUBITAŠ: Zagrebački je Holding prvo polugodište 2020. godine završio s gubitkom od gotovo 140 milijuna kuna!

Facebook/Holding

Grupa Zagrebački holding u prvom polugodištu 2020. godine bilježila je gubitak od 139,6 milijuna kuna, dok je u istom lanjskom razdoblju poslovala s dobitkom od 65,5 milijuna kuna, pokazuje konsolidirano nerevidirano financijsko izvješće objavljeno na Zagrebačkoj burzi.

Operativni gubitak (EBIT) Grupe iznosio je 103 milijuna kuna, nasuprot dobiti od 96,6 milijuna kuna godinu ranije, dok je iz financijskih aktivnosti Grupa ostvarila gubitak od 36 milijuna kuna, što je za 17 posto ili pet milijuna kuna lošiji rezultat nego u istom razdoblju prošle godine.

U tom razdoblju poslovni prihodi dosegnuli su 1,83 milijardi kuna, što je za 111 milijuna kuna, ili 6 posto manje nego u prvih šest mjeseci lani, uslijed manje realiziranih prihoda od prodaje, ističe se u izvješću.

Istodobno, poslovni rashodi dosegnuli su 1,93 milijardi kuna, odnosno za 89 milijuna kuna ili 5 posto su viši nego lani. U strukturi poslovnih rashoda najznačajniji porast bilježe troškovi osoblja, za 63 milijuna kuna, na 599 milijuna.


Grupa je u u prvih šest mjeseci ove godine u komunalnu infrastrukturu te razvoj i unaprjeđenje usluga investirala 207,4 milijuna kuna, što je za 26,5 posto više nego u istom razdoblju lani, a uložila je i 39 milijuna kuna u izgradnju objekata javne namjene koji se realiziraju za Grad Zagreb (izgradnja dnevne bolnice i podzemne garaže Kliničke bolnice Sveti Duh, nadogradnja osnovne škole Jelkovec te izgradnja doma za starije Markuševec) i za izgradnju naselja Podbrežje, navodi se u izvješću koje je u četvrtak objavljeno na Zagrebačkoj burzi.

“Prvo polugodište 2020. godine obilježila je globalna pandemija kojoj je uzrok koronavirus te brojne mjere koje su uvedene kako bi se zaštitilo stanovništvo i spriječio kolaps zdravstvenog sustava. Uz ograničavanje kretanja stanovništva, mjere su utjecale i na samo gospodarstvo, zbog potpunog ili djelomičnog zatvaranja određenih djelatnosti”, ističe u komentaru ostvarenih poslovnih rezultata Ana Stojić Deban, predsjednica Uprave Zagrebačkog holdinga.

Kako dalje navodi, negativni utjecaji tih mjera na poslovanje prelili su se na gotovo cjelokupno gospodarstvo Hrvatske pa tako i na poslovanje Grupe Zagrebački holding. Pritom napominje da je Vlada RH donijela niz mjera za pomoć radnicima i gospodarstvu uslijed pandemije koronavirusa, no Zagrebački holding, kao trgovačko društvo u 100-postotnom vlasništvu jedinice lokalne samouprave, nije mogao koristiti te mjere, već su svi troškovi zbog zatvaranja djelatnosti pali na teret poslovanja.

“Snažan potres koji je pogodio Zagreb 22. ožujka 2020. godine dodatno je utjecao na realizaciju poslovnih prihoda, ali i na ukupne troškove poslovanja. Na kraju prvog polugodišta ove godine, ukupni prihodi iz poslovnih aktivnosti na razini Grupe iznosili su 1,8 milijardi kuna i, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, manji su za 110,8 milijuna kuna ili 5,7 posto. Istodobno su rasli materijalni troškovi i to prvenstveno zbog otklanjanja posljedica potresa i sanacija šteta te su veći za 36,5 milijuna kuna ili 3,5 posto. Dodatno su, uslijed stupanja na snagu novog kolektivnog ugovora, za 63 milijuna kuna porasli i troškovi zaposlenih”, navodi Deban.

Ističe da je na razini Grupe donesen niz mjera za pomoć građanima i poslovnim subjektima radi ublažavanja posljedica epidemije te pomoći u saniranju posljedica potresa. Tako je u razdoblju od ožujka do 30. lipnja 2020. godine pravo na neku od mjera ostvarilo je više od 200.000 građana i poslovnih korisnika, dok financijski efekti tih mjera iznose oko 14 milijuna kuna manje ostvarenih prihoda. Također je osigurana pomoć i podrška građanima i lokalnoj zajednici putem donacija u iznosu od 5,8 milijuna kuna.

“U konačnici, poslovni rezultat na kraju prvog polugodišta ima negativan predznak te je na razini Grupe ostvaren gubitak od 139,6 milijuna kuna (na kraju prvog polugodišta 2019. ostvarena je dobit prije oporezivanja od 65,5 milijuna kuna”, navodi Deban.

Zagrebački holding d.o.o. je trgovačko društvo u potpunom vlasništvu Grada Zagreba, a svoju osnovnu djelatnost obavlja putem 14 podružnica, vlasnik je i 8 trgovačkih društva i ustanove. Tako Grupu Zagrebački holding čini društvo Zagrebački holding d.o.o., povezana društva AGM, Centar, Gradska plinara Zagreb, Gradska plinara Zagreb – Opskrba, Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo, Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb plakat i Zagrebačka stanogradnja, ustanova Gradska ljekarna Zagreb i Gradska plinara Bjelovar, koje je društvo kćer Gradska plinare Zagreb.

Krajem lipnja ove godine grupa je zapošljavala 7.877 djelatnika.

Komentari