Ministar graditeljstva: ‘Zakon o obnovi je kvalitetan, velik dio sugestija ćemo odmah implementirati’

Photo: Ivica Galovic/ PIXSELL

Ministar graditeljstva Darko Horvat rekao je danas da je na prvoj sjednici Stručnog savjeta za obnovu došlo do konsenzusa struke oko kvalitete Zakona o obnovi te je izrazio uvjerenje da će velik dio sugestija implementirati u prvi program mjera.

‘Struka je u gotovo dva i pol sata iznosila svoje viđenje modaliteta obnove potresom oštećenih zgrada i moram priznati da je rijetko kada u mojoj političkoj karijeri viđena tolika doza konsenzusa na jednoj prvoj takvoj sjednici’, izvijestio je Horvat nakon sjednice.

Struka – financijska, pravna, građevinska, inženjerska, arhitektonska, konstatirala je da je Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije kvalitetan dokument koji treba doraditi i u njega unijeti specifičnosti svake pojedinačne struke.

Horvat je dodao da će u sljedećih pet dana dati priliku svima koji u tom procesu pomažu da se pisanim putem očituju na taj dokument. Također, izrazio je uvjerenje da će velik dio sugestija implementirati u prvi program mjera.


Dekan Građevinskog fakulteta Stjepan Lakušić istaknuo je da program mjera mora biti precizan i jasan kako bi svaki vlasnik koji ima oštećenu nekretninu znao što može očekivati i koji su koraci u tom postupku.

Isto tako, struka je rekla da glavni aspekt mora biti posvećen projektnoj dokumentaciji jer će o kvaliteti projektne dokumentacije ovisiti i kvaliteta obnove. Ukazali su i na sve dosadašnje aktivnosti koje su se dogodile prije donošenja Zakona, odnosno obnove škola, fakulteta i drugih javnih ustanova.

Bilo bi dobro da se svi ti radovi, koji su do sada napravljeni, potkrijepe elaboratima, odnosno detaljnim pregledima, kako bi projektanti koji će kasnije ući u sustave obnove takvih zgrada imali sliku onoga što se dogodilo i ranije’, rekao je Lakušić.

Kako bi program mjera bio životan i provediv, potrebno je prvo obnavljati stanovanje i osigurati povratak građana u domove, a zatim se posvetiti javnim zgradama, naveo je predsjednik Društva arhitekata Zagreba Tihomil Matković.

Nakon toga, Matković smatra da treba težiti unaprjeđenju stanja u prostoru, odnosno da Zakon, iako je rekao da će pretežno raditi konstruktivnu obnovu, mora poticati unaprjeđenje i cjelovitu obnovu tih zgrada, neovisno o tome čiji je to trošak.

‘Svaki suvlasnik zgrade, prostora mora biti svjestan i onih daljnjih činjenica kako zadovoljiti sve one temeljne zahtjeve za građevinu koji nisu samo konstrukcija i tek tada ćemo moći govoriti o stvarnom unaprjeđenju fonda zgrada’, rekao je Matković, dodavši da se zatim treba posvetiti urbanističkom unaprjeđenju Grada.

Predsjednica Hrvatska komora inženjera građevinarstva Nina Dražin Lovrec izvijestila je da su inženjeri volonteri ukupno pregledali i definirali uporabljivost 25.000 zgrada te se od samog početka uključili u izradu smjernica novog Zakona o obnovi te izradu tehničkog propisa.

Tehničkim propisom su definirane četiri razine obnove, a svakom tom razinom, izradom građevinskog projekta obnove zgrade će se sve kategorije zgrada, od višestambenih do javnih, obnoviti tako da će se pojačati njihova potresna otpornost.

Vlada je osnovala Stručni savjet za obnovu temeljem Zakona o obnovi koji je Hrvatski sabor donio na sjednici održanoj 11. rujna, a obavljat će savjetodavne i po potrebi druge poslove vezane uz stručna pitanja u provedbi Zakona o obnovi.

MRAK TARITAŠ O SJEDNICI SAVJETA ZA OBNOVU ZAGREBA: ‘Ovo je samo još jedno mrtvo slovo na papiru!’

Komentari