Tomašević govorio o osobama s invaliditetom: ‘Skoro 40 posto njih izloženo je povećanom riziku od siromaštva’

Foto: Možemo! ZJN!

Gradonačelnički kandidat Tomislav Tomašević, Antonio Hrvoje Belamarić i članovi radne grupe za socijalnu politiku Iva Ivšić i Tomislav Medak predstavili su u srijedu program Možemo! i Zagreb je NAŠ! usmjeren prema osobama s invaliditetom.

“U Zagrebu 13 posto naših sugrađana i sugrađanki su osobe s invaliditetom. One su najranjivija skupina u hrvatskom društvu – skoro 40 posto osoba s invaliditetom izloženo je povećanom riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, dvostruko više od ostatka stanovništva, a taj rizik se često prelijeva i na njihove obitelji. Mi kroz različite gradske politike želimo organizirati cjeloviti sustav podrške njihovim zdravstvenim, obrazovnim, radnim i stambenim potrebama te potrebama za asistencijom i njegom.

Želimo stvarati preduvjete za socijalnu sigurnost, neovisno življenje i ravnopravno uključivanje osoba s invaliditetom u sve sfere života. Važno je naglasiti da ne želimo voditi politiku prema osobama s invaliditetom koja je patronizirajuća; oni su akteri koji itekako mogu pridonijeti društvu, a mi im u gradu trebamo za to stvoriti preduvjete. Izradi našeg cjelokupnog programa za Zagreb pristupili smo inspirirani sloganom pokreta za prava osoba s invaliditetom “Ništa o nama bez nas!”, jer u njegovom kreiranju sudjelovali su ne samo stručnjaci nego i oni kojih se politike grada direktno tiču.

Tako planiramo i upravljati Gradom — inspirirani i u partnerstvu s osobama s invaliditetom, odnosno sa svim drušvenim skupinama. Oni će donositi ključne odluke o programima koji ih se tiču”, istaknuo je gradonačelnički kandidat Tomislav Tomašević otvarajući konferenciju za medije.


Antonio Hrvoje Belamarić izdvojio je mjere koje bi trebale olakšati zapošljavanje osoba s invaliditetom: “Grad Zagreb mora biti uzoran poslodavac i poštivati zakonsko kvotno zapošljavanje osoba s invaliditetom u gradskoj upravi, ustanovama i tvrtkama. Dok privatni poslodavci često izbjegavaju propisanu kvotu i radije plaćaju penale, Grad Zagreb treba mijenjati standarde u našem društvu. Grad treba koristiti dostupne poticaje za razumnu prilagodbu radnog mjesta i razvoj usluge radnog asistenta kako bi aktivno zapošljavao osobe s invaliditetom”.

Belamarić je, nadalje, istaknuo kako Grad Zagreb može poticati opće zapošljavanje osoba s invaliditetom: “Grad Zagreb kroz kriterije javne nabave može poticati poduzeća da poštuju kvotno zapošljavanje. Također, treba poticati profesionalnu izobrazbu osoba s invaliditetom te daljnji razvoj rehabilitacijskih i radno-okupacijskih programa kako osobe s invaliditetom ne bi bile osuđene na pomoćna zanimanja.

Naposljetku, treba poticati i osnivanje društvenih poduzeća usmjerenih na uključivanje socijalno ugroženih skupina na tržište rada, uspostavljati poslovne suradnje s društvenim poduzećima i davati podršku u plasmanu njihovih proizvoda, te ćemo u tu svrhu osnovati i inkubator za socijalne inovacije”.

‘Osnovat ćemo izdvojeni centar za pružanje usluga u zajednici’

Kako u Hrvatskoj, tako i u Gradu Zagrebu osobama s invaliditetom još uvijek nisu osigurani preduvjeti za neovisno i ravnopravno življenje u zajednici i društvu. Premda je mnogo toga potrebno odraditi na državnoj razini – poput donošenja Zakona o inkluzivnom dodatku te Zakona o osobnoj asistenciji, i na razini jedinica lokalne samouprave, odnosno konkretno u Gradu Zagrebu, postoji veliki prostor za unaprjeđivanje i širenje usluga u svrhu podrške kvalitetnom življenju osoba s invaliditetom u vlastitom domu i zajednici kako smještaj u ustanove ne bi bio jedina mogućnost.

Iva Ivšić istaknula je da će: “Zagreb je naš! i Možemo! nastaviti raditi na deinstitucionalizaciji sustava skrbi uz uspostavljanje modela koji je održiv kako za osobe s invaliditetom i druge ugrožene skupine, tako i za radnike/ce. Osnovat ćemo izdvojeni centar za pružanje usluga u zajednici na način da ćemo objediniti usluge za sve ugrožene skupine uključujući osobe s invaliditetom pri čemu ćemo poštovati Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Usluge koje ćemo provoditi bit će usmjerene na neovisno življenje osoba s invaliditetom, poput zdravstvenih usluga u zajednici, psihosocijalne podrške i pomoći u kući. Osigurat ćemo podršku ženama s invaliditetom koje su žrtve nasilja, osigurati dugoročno i stabilno financiranje za udruge osoba s invaliditetom koje zapošljavaju osobne i radne asistente s transparentnim natječajima”.

U Zagrebu svaka osma osoba ima invaliditet. Međutim, u toj mnogobrojnosti najvidljivija je upravo nevidljivost osoba s invaliditetom. Invaliditet je rezultat tjelesnih, duševnih, kognitivnih i senzornih oštećenja i fizičkih, institucionalnih i strukturnih prepreka koje stvara društvo. Sudjelovanje osoba s invaliditetom u različitim sferama života uvelike je određeno time koliko društvo poduzima da prepreke ne stvara i aktivno uklanja.

Stoga je Tomislav Medak istaknuo nužnost uklanjanja prepreka: “Fizičke i institucionalne barijere često su u najneposrednijoj nadležnosti Grada: pri prostornom planiranju, gradnji komunalne infrastrukture i funkcioniranju gradskih ureda, ustanova i poduzeća. Te funkcije moraju se voditi načelima tzv. univerzalnog dizajna kojima prostori i usluge postaju dostupnima svim društvenim skupinama, bez obzira na njihovu dob i sposobnosti. Prilagodbe specifičnim potrebama osoba s invaliditetom prilagodbe su i ujedno potrebama osoba starije životne dobi, roditelja s malom djecom, pješacima i biciklistima”.

Medak je izdvojio nekoliko frontova na kojima treba djelovati: “Stoga ćemo aktivno raditi na uklanjanju barijera kroz: unapređenje dostupnosti objekata svih gradskih ureda, ustanova i poduzeća za stranke i radnike s invaliditetom; uvođenje u komunikaciju gradskih službi prijevoda na znakovni jezik, primjenu standarda pristupačnog dizajna u oblikovanje online servisa Grada i chat kanala kako bi gradska uprava bila dostupnija osobama s oštećenjima vida i/ili sluha; prilagodbu stanica i vozila javnog prijevoza te regulaciju sustava semafora kako bi bio prilagođeniji kretanju osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi; prilagodbu komunalne infrastrukture, poput nogostupa, pothodnika i parkova, i to podjednako u svim gradskim četvrtima; unapređenje dostupnosti javnih stanova i organiziranog zadružnog stanovanja za osobe s invaliditetom”.

Petina osoba s invaliditetom susrela se s problemima pristupa biračkom mjestu i zato nije ostvarila svoje glasačko pravo. To ćemo u budućnosti promijeniti, međutim sada ih pozivamo da se jave nadležnom izbornom povjerenstvu najranije tri dana prije izbora i najkasnije do 12:00 sati na izborni dan kako bi svoje biračko pravo ostvarili na adresi prebivališta.

Komentari