IMA NOVU IDEJU! Škare Ožbolt predlaže izmjenu Zakona o obnovi: ‘Povrijeđeno načelo jednakosti građana pred zakonom’

. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

Nezavisna Vesna Škare Ožbolt, simbolično je, na Cvjetnu nedjelju, ukazala na ozbiljne nedostatke Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom, u odnosu na građane koji žive u višestambenim zgradama koje su predviđene za rušenje.

„Iako se u Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom i Programu mjera obnove zgrada oštećenih potresom od veljače 2021. spominju višestambene zgrade, regulativa nije dorečena, jer zakon nije predvidio niti regulirao način izgradnje zamjenskih višestambenih zgrada. Dakle, može se zaključiti da zakonodavac nije imao namjeru regulirati financiranje takve zamjenske gradnje“, naglasila je Škare Ožbolt.

U gradu, posebno u centru i širem centru grada (Gornji i Donji grad, Trnje, Maksimir i dr.), postoje stotine stanova u višestambenim zgradama koje su predviđene za rušenje. Stanari su odavno iseljeni i žive na drugim mjestima. Zemljište na kojem se nalazi takva zgrada upisano je na stare institute socijalističkog društvenog vlasništva. Na koji se način gradi takva zamjenska višestambena zgrada, tko je gradi, čijim sredstvima, tko daje suglasnost za gradnju (budući se ne zna u čijem je vlasništvu zemljište), samo su neka ključna pitanja na koja, za sada, nema odgovora.

„Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom propustio je regulirati situaciju izgradnje zamjenske višestambene zgrade. Tako se brojni vlasnici stanova u takvim zgradama, a koji su sada iseljeni, nemaju načina vratiti se u svoj stan“, rekla je Škare Ožbolt te dodala kako Zakon poznaje samo zamjensku gradnju obiteljske kuće, ali ne i zamjensku gradnju višestambenih objekata.


Tako je povrijeđeno načelo jednakosti građana pred zakonom, jer pravo na zamjensku kuću imaju građani čije kuće nije moguće obnoviti, a pravo na zamjenski stan u višestambenoj zgradi zasada građani nemaju, jer to nije regulirano zakonom.

„Predlažem da se odmah, po hitnom postupku, izmijeni Zakon o obnovi i regulira ova situacija, na isti način kako je reguliran status vlasnika zamjenskih obiteljskih kuća“, istaknula je Škare Ožbolt.

Komentari