Kandidat za dekana Filozofskog fakulteta prepisao dekanski program rada bivše kandidatkinje? Ovo morate vidjeti!

FOTO: Savez studentskih udruga FF-a

Na Filozofskom je pokrenuta procedura za izbor novoga dekana ili dekanice, a javilo se troje kandidata; profesor Neven Jovanović s Odsjeka za klasičnu filologiju, profesorica Renata Geld s Odsjeka za anglistiku i profesor Tomislav Galović s Odsjeka za povijest, trenutni v.d. prodekana za organizaciju i razvoj.

I sve bi to bilo potpuno u redu da fakultetom ne kruži dokument koji tvrdi da je jedan od kandidata prepisao svoj program od državne tajnice Ivane Franić koja se 2017. kandidirala za istu poziciju, doznaje Telegram.

Naime, svaki kandidat dužan je predložiti dekanski program rada, a program profesora Galovića, navodno je prepisan. U dokumentu koji je u posjedu Telegrama, nalazi se opsežna usporedna analiza iz koje proizlazi da su dijelovi programa profesora Galovića prepisani iz dekanskog programa današnje državne tajnice u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Ivane Franić, kojim se ona 2017. natjecala za dekanicu Filozofskog.

Usporedba


  1. Primjer

  – Pri tome je potrebno poticati objavljivanje znanstvenih knjiga i radova na hrvatskom jeziku, osobito u humanističkim znanostima. Također će se poticati istraživanja i objava rezultata istraživanja na hrvatskom jeziku radi očuvanja nacionalnog jezika kao jezika istraživanja te radi stvaranja i očuvanja nazivlja u pojedinim disciplinama. To neće spriječiti poticanje istraživanja i na jezicima drugih filologija zastupljenih na Fakultetu –  stoji u njegovom programu.

Profesorica Franić pak 2017. piše:

– Poticati objavljivanje znanstvenih knjiga i radova na hrvatskom jeziku, osobito u humanističkim znanostima. Poticat će se istraživanja i objava rezultata istraživanja na hrvatskom jeziku radi očuvanja nacionalnoga jezika kao jezika istraživanja te radi stvaranja i očuvanja nazivlja u pojedinim disciplinama. To neće spriječiti poticanje istraživanja i na jezicima drugih filologija zastupljenih na Fakultetu.

2. Primjer

U dijelu programa koji se odnosi na ustroj studijskih programa, Galović piše da će se krenuti u izmjene tamo gdje to bude potrebno:

 – Sljedeći načelo da studiji moraju brižno odrediti svoje stručne jezgre u svrhu zaštite i razvoja struke te da se na studijima moraju stjecati znanstvene i stručne kvalifikacije, a da se na dijelu njih moraju moći steći i nastavničke ili druge kompetencije.

Profesorica Franić:

– Jedno od načela jest da studiji moraju brižno odrediti svoje stručne jezgre te da se na studijima moraju stjecati znanstvene i stručne kvalifikacije, a da se na dijelu njih moraju moći steći i nastavničke ili druge kompetencije.

U ovome dijelu profesor Galović je dodao šest riječi kojih nema u programu profesorice Franić, no govore istu stvar na neobično sličan način.

3. Primjer

Isto je i kad piše o nagradama za koje se prijavljuju studenti Filozofskog.

 – Svoj znanstvenoistraživački interes više desetaka zainteresiranih studenata godišnje uspješno potvrđuje prijavama za nagradu Franjo Marković te za Rektorovu nagradu, najprestižniju godišnju nagradu na razini Sveučilišta –  stoji u Galovićevu dekanskom programu, dok je Franić prije tri godine napisala:

 – Najbolji studenti i njihovi radovi predlažu se za godišnju nagradu, a nekoliko desetaka studenata godišnje kandidira i za najprestižniju godišnju nagradu na razini Sveučilišta, Rektorovu nagradu.

Sličnosti i identični dijelovi programa se ponavljaju, i to čak sedam puta, sudeći po analizi koja kruži Filozofskim fakultetom. piše Telegram.

Komentari