Hrvatska vojska postavlja šatore ispred Medicinskog fakulteta: ‘Na raspolaganju smo i spremni pomoći građanima kad god zatreba’

U cilju pružanja pomoći lokalnoj zajednici i institucijama civilnog društva u borbi protiv suzbijanja koronavirusa, pripadnici Bojne za opću logističku potporu Zapovjedništva za potporu, danas postavljaju šatore u dvorištu Medicinskog fakulteta u Zagrebu koji će se koristiti za potrebe boravka i prehrane studenata. Naime, zgrada fakulteta itekako se oštetila tijekom potresa u ožujku.

“Od samog početaka izbijanja pandemije koronavirusa u Hrvatskoj, pripadnici Hrvatske vojske aktivno sudjeluju u pomoći civilnim institucijama i građanima Republike Hrvatske. Uz pružanje logističke pomoći zdravstvenim ustanovama diljem Hrvatske, odnosno izgradnjom ekspedicijskih kampova i šatora, pomoć pruža i vojno zdravstveno osoblje. Pripadnici Hrvatske vojske postavili su do sada ukupno 66 šatora za potrebe obavljanja trijažnih postupaka. Hrvatska vojska i dalje će biti na raspolaganju i spremna pomoći građanima kad god zatreba”, izjavio je ovom prigodom Ministar obrane Mario Banožić.

Zamjenik Zapovjednika bojne za opću logističku potporu Zapovjedništva za potporu satnik Josip Šindler dodao je kako je upravo jedna od osnovih zadaća HV-a  pomoć civilnim institucijama u kriznim situacijama te su pripadnici Bojne za opću logističku potporu posebno motivirani na izvršenju ovih zadaća s obzirom da znaju koliko pridonose društvu u ovim kriznim situacijama.


“U slučaju potreba za daljnjom pomoći civilnim institucijama, pripadnici Bojne će se odazvati i pružiti svoju pomoć sukladno mogućnostima i resursima znajući situaciju u kojoj se trenutno nalazimo”, poručio je satnik Šindler.

Komentari