GURNUO RUKU U SPOLOVILO DJEVOJČICE (11) pa dobio tri godine zatvora. Vrhovni sud uvažio olakotne okolnosti i kajanje

Vrhovni sud izvijestio je da je donio presudu kojom je odbio žalbe i potvrdio presudu Županijskog suda u Šibeniku čime je postala pravomoćna presuda kojom je optuženik proglašen krivim i osuđen na tri godine zatvora za pokušaj spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina.

Osuđen je zbog pokušaja da izvrši sa spolnim odnošajem izjednačenu spolnu radnju s djevojčicom u dobi od 11 godina koju je ugledao dok je sama ulazila u stambenu zgradu i krenuo za njom.

Sustigao ju je na stepeništu i zaustavio se u polumraku, par stepenica iznad djevojčice, a zatim je uhvatio i stavio joj svoje spolovilo u ruku. Pritom je povlačio njenu glavu prema svom spolovilu, no dijete je počelo vrištati pa je optuženik odustao i pobjegao iz zgrade, ističe Vrhovni sud.

Već je kažnjavan, ali ima poremećaj ličnosti i priznao je nedjelo


Najviši sud smatra da je izrečena kazna zatvora primjerena svim okolnostima slučaja te težini i opasnosti počinjenog kaznenog djela.

Optuženik je specijalni povratnik u činjenju seksualnih delikata, uključujući i na štetu djece te mu je presudama njemačkih sudova, osim kazni dvaput izricana zabrana rada ili djelatnosti s maloljetnicima.

Psihijatrijskim vještačenjem dijagnosticiran mu je poremećaj ličnosti narcističko-disocijalnog tipa uz pedofilske sklonosti, a prijašnje osude pa i na zatvorske kazne, nisu ga odvratile od ponavljanja kaznenog djela.

No, Vrhovni sud je zaključio da činjenica prema kojoj je kazneno djelo ostalo u pokušaju ipak ima značaj olakotne okolnosti, a jednako cijeni i optuženikovo sveobuhvatno priznanje, što smatraju vrhovni suci očito pokazuje da je kritičan prema vlastitim postupcima i da prihvaća svoju odgovornost.

NOVE ŽRTVE: ‘Osumnjičeni novinar putem Facebooka javio se i mojem djetetu! Poručio je da ju ‘želi uhapsiti”

Komentari